Groenadvies binnen - NHL Stenden Leeuwarden

Groenadvies binnen


Binnengroen is een modern en veelzijdig ontwerpinstrument voor kantoren, onderwijsinstellingen en winkelcentra. Naast een waardeverhoging van het vastgoed, heeft binnengroen een positieve invloed op de ruimtegebruikers. Planten zijn levende organismen die per soort verschillen voor wat betreft het verdragen van licht, schaduw en standplaats. Daarom is specialistische kennis nodig om uw ideeën goed te realiseren.

Voor de verwezenlijking van groene ontwerpen in de binnenruimte spelen naast plantkennis ook technische aspecten een rol. Denk hierbij aan een computergestuurd bewateringssysteem, stroomvoorzieningen maar ook de berekening van de draagkracht van vloeren of van muren waaraan groen bevestigd wordt.

Wilt u genieten van de positieve effecten van groen in uw binnenruimte? Heeft u plannen om uw leef- of werkomgeving te vergroenen? Wij kunnen u totaal ontzorgen bij het realiseren van uw groene visie en wensen.

Advies standplaats


In samenwerking met uw interieurarchitect kunnen de designers van Donker Design en de adviseurs van Donker Interieur ook het gehele ontwerptraject ondersteunen. In de planfase starten we dan in teamverband met het inventariseren van uw wensen.


Daarna brengen we de klimatologische omstandigheden in kaart met een onderzoek op de projectplek. We kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanpassingen in de constructieve of technische voorzieningen.

De architectonische waarden van het gebouw, de door u gewenste sfeer, materialen en beleving vormen samen met de klimatologische situatie het uitgangspunt voor ons ontwerp. Binnen uw budget zoeken onze ontwerpers altijd naar creatieve oplossingen met als doel: een unieke, groene ruimte waar mensen graag werken, samenkomen en verblijven.

 

Integraal ontwerpen


In samenwerking met uw interieurarchitect kunnen de designers van Donker Design en de adviseurs van Donker Interieur ook het gehele ontwerptraject ondersteunen.


In de planfase starten we dan in teamverband met het inventariseren van uw wensen. Daarna brengen we de klimatologische omstandigheden in kaart met een onderzoek op de projectplek. We kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanpassingen in de constructieve of technische voorzieningen.


De architectonische waarden van het gebouw, de door u gewenste sfeer, materialen en beleving vormen samen met de klimatologische situatie het uitgangspunt voor ons ontwerp. Binnen uw budget zoeken onze ontwerpers altijd naar creatieve oplossingen met als doel: een unieke, groene ruimte waar mensen graag werken, samenkomen en verblijven.

Groenadvies binnen - studielandschap NHL Stenden Leeuwarden
Groenadvies binnen - LocHal Tilburg

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u meer informatie? Dan verzoeken wij u om het formulier op deze pagina in te vullen. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Bel hiervoor met ons op telefoonnummer: 0515 72 66 57

 

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com

Volg ons