Inspectie van speeltoestellen - Jaarlijkse veiligheidsinspectie

Inspectie van speeltoestellen

Wilt u er zeker van zijn dat uw speelterrein aan alle eisen voldoet? Wij verzorgen de keuring van speeltoestellen en beoordelen de gehele speelomgeving op het gebied van speelveiligheid.

 

Altijd een veilige speelomgeving

Op (school)pleinen, bij kinderdagverblijven, op campings of in speelparken; waar uw speelterrein ook gesitueerd is, kinderen moeten er veilig en onbezorgd kunnen spelen. Tijdens de jaarlijkse veiligheidsinspecties en functionele kwartaalinspecties van SpeelTopVeilig staat veiligheid van de speeltoestellen voorop. Hiermee bent u altijd verzekerd van een veilige speelomgeving.

Keuring gehele speelterrein

Tijdens de inspectie van de speeltoestellen nemen we standaard de complete speelomgeving in ogenschouw. U weet dan ook meteen hoe het zit met de verplichtingen rondom bestrating, (afsluitbare) putdeksels, hekwerken, straatmeubilair, (giftige) beplanting en verkeersveiligheid. Zo voldoen de speeltoestellen en het hele speelterrein altijd aan de wettelijke eisen voor speelveiligheid.

Advies over verbeterpunten

Bij geconstateerde gebreken krijgt u direct een uitgebreid en helder advies van ons. U kunt dan zelf actie ondernemen of ons de reparatie laten uitvoeren. Naast reparaties kunnen we ook het onderhoud van speeltoestellen en speelterreinen voor u uit handen nemen.

 

Veiligheidseisen speeltoestellen

Speelruimte, speeltoestellen en (val)ondergronden moeten voldoen aan uitgebreide veiligheidseisen (NEN-normen). SpeelTopVeilig helpt u om te voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit Attractie en Speeltoestellen (WAS). SpeelTopVeilig keurt alle speelterreinen, speeltoestellen en ondergronden die Donker ontwerpt en uitvoert op de vereiste EN-1177-norm.

 

Veilige valondergrond

De veiligheid van val- en speelondergronden wordt vastgesteld met zogenaamde HIC-waarden (Head Injury Criterium). Door deze waarden te meten, weten we of een ondergrond veilig is of vervangen moet worden. SpeelTopVeilig voert deze metingen uit via een draadloos meetsysteem. Hiermee is de valveiligheid van uw valondergronden gewaarborgd.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan hier.

Weet wat er speelt met SpeelBeheer

SpeelBeheer is een digitaal logboek gebaseerd op de actuele wettelijke verplichtingen, kwaliteitseisen en normen voor speellocaties, speeltoestellen en valondergronden. Het legt alle inspecties, rapportages en werkzaamheden omtrent uw speelterrein vast. Met dit systeem krijgt u ook inzicht in de kosten voor vervanging en onderhoud. Kiest u voor SpeelBeheer, dan weet u precies wat er speelt en gaat spelen.

Inspectie van speeltoestellen - Inspecteur aan het werk
Inspectie van speeltoestellen - Goedgekeurde glijbaan wordt gebruikt
Duncan Louer

Duncan vertelt u er graag meer over

Duncan Louer
Bedrijfsleider SpeelTopVeilig

0515 41 73 25
Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com

Volg ons