Natuurlijk spelen - Meisje loopt over een touwbrug

Natuurlijk spelen

Onderzoeken, beleven, grenzen verkennen, uitdagingen aangaan, creëren en ontdekken; spelen zit in de natuur van ieder kind. Wij ontwikkelen prikkelende speelomgevingen voor kinderen waarbij de natuur van het kind ons uitgangspunt is. We noemen dit 'natuurlijk spelen’.

 

Kind staat centraal

In een prikkelende omgeving met de juiste speelaanleidingen leren kinderen onbewust veel vaardigheden. Deze cognitieve, motorische, sociale, fysieke en emotionele vaardigheden zijn belangrijk voor hun ontwikkeling. Daarom staat de kindbehoefte altijd centraal in de ontwerpen van onze natuurlijke speelomgevingen.

Groene speelplek versus urban spelen

Bij ieder ontwerp nemen we de aanwezige stads- en landschapskwaliteiten als vertrekpunt. Denk hierbij aan hoogteverschillen, waterpartijen, beplanting of de bebouwing. De aanwezigheid van groen is hierin gewenst, maar helaas niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat zelfs het sterkste gras niet bestand is tegen 'speelerosie'. Gelukkig kan een terrein waarin beton en bakstenen domineren ook een ideale speelplek zijn. Op deze manier creëren we speelterreinen die een beroep doen op de inventiviteit en onderzoeksdrang van kinderen.

Iedereen denkt mee

Een succesvolle natuurlijke speelplek maak je met elkaar. Participatie vooraf creëert betrokkenheid, enthousiasme en verantwoordelijkheid. Daarom laten we de kinderen zelf het liefste vooraf meedenken over het ontwerp van hun belevenisbos, groene schoolplein, natuurspeelplaats, speeleiland of ontmoetingstuin. Wij zijn ervaren in het organiseren van deze bijeenkomsten met kinderen, ouders, leerkrachten, pedagogisch medewerkers en omwonenden.

Veilig spelen

De inspecteurs van onze onafhankelijke dochteronderneming SpeelTopVeilig kijken al op de ontwerptafel met onze ontwerpers mee, zodat de veiligheid van de speelplek geborgd is. SpeelTopVeilig kan ook de certificering na oplevering voor u verzorgen.

 

Duurzame materialen

In ieder project stoppen we al onze kennis, vakmanschap, creativiteit en enthousiasme. Daarnaast is er een grote rol voor duurzaamheid en circulariteit. We maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame en natuurlijke materialen en houden bij onze ontwerpen rekening met de lokale flora en fauna. Voor valondergronden hebben we een systeem ontwikkeld waarbij we oude rubbervloeren hergebruiken als basis voor uw nieuwe circulaire ondergrond. Deze is net zo veilig en sterk als nieuw materiaal maar beter voor het milieu én goedkoper. We besparen hiermee op energie in het productieproces en het rubber komt niet met dieselmotoren vanuit de tropen naar Nederland.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk dan hier.

Investeren in de toekomst

Plannen voor een nieuwe of te renoveren speelomgeving? De pedagogische voordelen van natuurlijk spelen en de hogere lichamelijke activiteit van kinderen dragen direct bij aan de gezondheid op latere leeftijd, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Alterra Wageningen. Zo investeert u met een natuurlijke speelomgeving tevens in de toekomst van de jeugd. We adviseren u graag over subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld het vergroenen van uw schoolplein of een natuurlijke speelplek.

Natuurlijk spelen - Kinderen creëren een doolhof
Natuurlijk spelen - Kinderen in een natuurlijke speelomgeving
Hester Walda

Hester vertelt u er graag meer over

Hester Walda
Adviseur Spelen

0515 41 73 25
Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com

Volg ons