VITAtuinconcept - Dit unieke concept dient meerdere maatschappelijke doelen.

VITAtuinconcept

Groenbeleving krijgt een steeds grotere rol in de leef- en woonomgeving en daarmee groeit het maatschappelijk belang ervan. Wij ontwikkelden daarom in samenwerking met Grontmij en het IVN het VITAtuinconcept: één centrale ontmoetingsplek voor senioren, wijkbewoners, zorgmedewerkers, scholieren, jongeren en vrijwilligers. Dit unieke concept dient meerdere maatschappelijke doelen.

 

Bundeling van krachten en budgetten

Er is steeds overtuigender wetenschappelijk bewijs dat groen een grote bijdrage levert aan de vitaliteit van mensen in alle leeftijdscategorieën. Maar hoe is dat te rijmen met de bezuinigingen op het (groen)onderhoud van schooltuintjes, groene speeltuinen en zorginstellingen? Wij vonden de oplossing door de krachten van meerdere maatschappelijke organisaties te bundelen in een VITAtuin. In de VITAtuin vormt het terrein rondom een zorgcentrum de basis voor meerdere activiteiten en doelgroepen. Dit zorgt voor gezondheids- en welzijnsbevordering bij senioren, sociale verbondenheid en kennisoverdracht tussen jong en oud op een ‘natuurlijke’ manier, activiteiten en groenbeleving toegesneden op elke doelgroep; dat is de groene kracht van de VITAtuin.

Verbinding maken

Het unieke aan het VITAtuinconcept is de mogelijkheid tot samenwerking tussen veel verschillende organisaties. Denk aan: zorgcentra, gemeenten, vastgoedbeheerders en -ontwikkelaars, wijk- en volkstuinverenigingen, vrijwilligers- en andere organisaties. De realisatie van aantrekkelijke groenomgevingen is mogelijk door de kracht en investerings- en beheerbudgetten van deze groepen te combineren. Wij zijn zeer ervaren in verbinding maken tussen mensen en organisaties en dragen graag bij aan deze positieve maatschappelijke beweging.

Tuin van de toekomst

Donker heeft voor het VITAtuinconcept een uitgebreide haalbaarheidsstudie onder senioren laten verrichten. De onderzoeksresultaten onderstreepten onze verwachting: met de toenemende vergrijzing en de (sociale) verduurzaming van wijken en buurten, zijn deze groenconcepten de tuinen van de toekomst.

 

Van ontwerp tot realisatie

Een VITAtuin wordt zodanig ontworpen en ingericht dat alle gebruikersgroepen het groen op hun eigen manier kunnen beleven. Eén VITAtuin kan daarom een combinatie zijn van: beweegtuin, beleeftuin en gemeenschappelijk park. Onze rol bij de ontwikkeling van een VITAtuin is tweeledig. Enerzijds zijn we de spin in het web die met de deelnemers het procesplan doorloopt en het financiële plaatje uittekent, anderzijds ontwerpen we de ideale VITAtuin op basis van alle wensen. Bij dat laatste spelen we tevens een rol in de begeleiding en instructie voor de verzorging en het onderhoud van de tuin door de deelnemers.

VITAtuinconcept - Samen tuinieren in de kas
VITAtuinconcept - Gezamenlijke wandeling door de beleeftuin

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie

 0515 41 73 25

 

 

Omhoog