Biophilic Design

Onze natuurlijke verbondenheid met de natuur is heel sterk. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting als we stress ervaren en over het strand lopen of de bossen opzoeken. Daar vinden we rust en ruimte. Biolphili vormt het begrip van deze verbondenheid van mens met de natuur. Bij biophilic design proberen we de natuur eigenlijk van buiten door te laten lopen naar binnen. Daarmee creëren we een omgeving die als bijzonder prettig wordt ervaren door de gebruikers en het optimale positieve effect heeft op de mens en omgeving.

 

Interieurbeplanting als businesscase

Planten in binnenruimtes als kantoren, hotels, ziekenhuizen…. We lopen er vaak achteloos aan voorbij. Maar in dit artikel staan we er eens even goed bij stil. Want die planten staan daar steeds vaker niet alleen “voor de mooi”; ze leveren op vele andere manieren meerwaarde aan het interieur. Ze dragen namelijk aantoonbaar bij aan gezondheid, welzijn en productiviteit van de mensen in de ruimte. En dat betaalt zich uit!

Meer dan mooi
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect op mensen van groen in het interieur. En elke keer blijkt het op meerdere manieren sterk bij te dragen aan het welzijn van de mens.  

Een ander spectrum van onderzoeken richt zich niet op de beleving van de beplanting maar op de werking van planten. Dus het vermogen om lucht te zuiveren en het klimaat te beïnvloeden. En ook hier blijkt interieurbeplanting van onschatbare waarde; ze zuiveren de lucht, nemen schadelijke stoffen op, absorberen warmte en geluid, produceren zuurstof en zorgen voor een betere en aangename luchtvochtigheid.

Welzijn
Het is natuurlijk mooi meegenomen dat planten een interieur zo verfraaien. En alleen al daarmee dragen ze bij aan het welzijn van wie er in verblijven. Ze spelen een essentiële rol in de beleving van de werkplek. Mensen vinden hun werkplek mooier, sfeervoller en prettiger nadat er planten in zijn geplaatst (een stijging van 26%). Ze voelen zich er beter en tevredener en hebben het minder snel te warm of te koud.  En ze zijn minder gestrest: uit diverse onderzoeken blijkt dat het zien van planten en andere natuurlijke elementen stress vermindert. Ook andere negatieve gevoelens als angst, woede en verdriet nemen af, en positieve gevoelens nemen toe. Planten zijn dus echte welzijnsboosters. Niet voor niets vormt interieurbeplanting een heel belangrijk aspect bij Breeam en WELL-certificeringen. Deze certificering wordt steeds vaker door toonaangevende bedrijven omarmt als aantoonbare maatstaf voor goed werkgeverschap. WELL is daarbij het eerste en enige certificeringssysteem specifiek gericht op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers.

Gezondheid
Welzijn en gezondheid gaan hand in hand. Zo blijkt dat ziekenhuispatiënten sneller herstellen als ze uitzicht hebben op groen. En kantoormedewerkers melden dat ze minder klachten hebben zoals moeheid, hoofdpijn, hoesten en geïrriteerde ogen . Deze klachten verminderen met wel 30%.

Productiviteit
Het is natuurlijk op zich al fijn als medewerkers zich goed en gezond voelen dankzij het groen in hun werkomgeving, maar het is ook nog eens zakelijk/economisch gezien heel verstandig om hierin te investeren. Want het brengt mensen tot bloei: het stimuleert inspiratie en creativiteit. Iedereen presteert beter in een prettige werkomgeving, alleen al doordat men zich er beter kan concentreren. Dit geldt vooral voor mensen die langer dan vier uur per dag achter een beeldscherm zitten.
Bovendien blijkt dat mensen die werken in een ruimte met planten zich minder vaak ziekmelden, gemiddeld 1,6 dag minder per medewerker per jaar!

Groen goed doen
Het enige is: om al deze positieve effecten van groen te bereiken, moet je het wel goed doen. Je bereikt dat niet door wat willekeurige planten op willekeurige plekken neer te zetten. De ene plant is de andere niet. Ze hebben allemaal verschillende eigenschappen, sommige soorten zijn goed in luchtvochtigheid, andere in luchtzuivering… er is uitgekiende mix nodig om de planten het effectiefst in te zetten: Bovendien hebben planten ook allemaal verschillende behoeften om rekening mee te houden: hoeveel licht en ruimte heeft die nodig, en wat voor klimatologische omstandigheden? En dan zijn er nog wensen op het gebied van sfeer en uitstraling.

Kostenpost of investering?
Naar de businesscase van interieurbeplanting is aan de WUR een vervolgonderzoek gestart. Helaas loopt dat vertraging op omdat er wegens corona nauwelijks op kantoren gewerkt wordt. Maar ook op de vingers van één hand is wel na te rekenen dat groen een positief rendement oplevert. Wat kost een dag ziekteverzuim? Reken maar eens ui wat het dan oplevert als alle medewerkers 1,6 dag per jaar minder ziek zijn! En dan hebben we het nog niet over ‘mentaal verzuim’ door lagere concentratie.
Dat er geen budget is om interieurbeplanting aan te schaffen, hoeft geen belemmering te zijn. Er is  (circulaire) binnenbeplanting  op de markt, waarbij de planten in eigendom en beheer blijven van de leverancier. Op die manier is er niet eens een investering nodig in de aanschaf van de planten, maar wordt het onderdeel van de reguliere kostenstructuur!

De voorlopige conclusie van het WUR-onderzoek naar de businesscase van interieurbeplanting is dan ook: “In ieder geval mag men ervan uitgaan dat een investering in groen, die relatief gering is, zich terugbetaalt in een positieve uitwerking op de gezondheid, de productiviteit, het ziekteverzuim en plezier in het werk!”

 

Heeft u vragen over Biophilic Design?
Met onze specifieke kennis op dit gebied binnen Donker Design adviseren we u hierin graag. Onze oplossingen gaan vaak verder dan de gebruikelijke scope van het project. Een duurzame en circulaire aanpak voert hierbij de boventoon. Wij inspireren mensen, bedrijven en instellingen hierin hetzelfde te doen.

Omhoog