Hittestress

Help het wordt heet

Onze zomers worden steeds warmer door klimaatverandering en daardoor krijgen we in de toekomst vaker te maken met hittegolven. Vaak gaat dat gepaard met hittestress. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, van slapeloosheid tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs overlijden. Maar ook slechtere leer- en werkprestaties, slechtere luchtkwaliteit en een hoger energieverbruik. Er is een remedie tegen hittestress: Groen!

Door klimaatverandering zal hittestress steeds vaker voorkomen en steeds langer duren. Hittegolven veroorzaken hittestress en dat heeft grote impact op onze samenleving. Hittestress is een aandoening veroorzaakt door langdurige extreme hitte, waarbij mensen en dieren hun warmte niet kwijt kunnen, wat zich uit in diverse klachten.

 

Hittestress is een onderschat probleem

Van alle klimaatextremen is hitte de meest bedreigende. Dat stelt Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI. Het is het meest onderbelichte onderwerp in relatie tot klimaatverandering, maar er vallen door hitte wel de meeste doden. Bij hittestress is de warmte op zijn minst oncomfortabel, wat leidt tot slaapverstoring en (daardoor) prikkelbaarheid, agressie, verminderde concentratie en leer- en werkprestaties. Bovendien zorgt de hitte voor een veel zwaardere belasting van de hart en bloedcirculatie, en dat kan zorgen voor serieuze gezondheidsklachten zoals uitdroging, huiduitslag, ademhalingsproblemen, beroertes en hartfalen. Kwetsbare mensen, zoals baby’s en ouderen, kunnen er zelfs aan overlijden. Tijdens de hittegolf van eind juli 2019, waarbij de hoogste temperaturen ooit werden gemeten in Nederland, stierven zo'n 400 mensen meer dan in een gemiddelde zomerweek.

 

Stedelijke gebieden als hitte eiland effect

Hittestress komt vaker voor in stedelijk dan in landelijk gebied. Steden bestaan namelijk voor een groot deel uit asfalt en beton, en dat zijn materialen die warmte vasthouden. Dit noemen we het hitte eiland effect. Dat wordt nog eens versterkt door de warmte die vrijkomt door bijvoorbeeld verkeer en airco’s die warmte afstaan aan de buitenlucht. Ten slotte is er in de stad minder wind, water en groen die zorgen voor verkoeling. Het verschil in temperatuur tussen landelijk en stedelijk gebied kan met gemak oplopen tot 7 graden.

De ernst van hittestress in de stad wordt dus niet alleen bepaald door de kracht van de zon, maar ook door de inrichting van de openbare ruimte. Hoe meer asfalt en beton, en hoe minder groen en water, hoe erger het hitte eiland effect. De oplossing ligt dan eigenlijk voor de hand: juist méér groen en water. Of minder asfalt en beton natuurlijk, maar dat is een stuk ingrijpender.

Koeling met groen-blauwe buffers

Bomen, struiken en gras hebben een verkoelend effect in bebouwd gebied. Groen absorbeert minder warmte dan verharding, geeft schaduw en zorgt voor verdamping, wat verkoelend werkt. Ook waterpartijen zorgen voor afkoeling. Tenminste: overdag. ’s Avonds houdt het water de warmte vast, waardoor het netto-effect minder groot is. Maar plaats er een fontein in, en dan verkoelt een waterpartij juist weer wel.

Diverse onderzoeken tonen aan dat vooral bomen een bijzondere rol vervullen bij het tegengaan van hittestress; een gezonde volwassen boom biedt net zoveel verkoeling als tien airco’s! Het type en de plaats van bomen ten opzichte van zon en wind is daarbij wel belangrijk, zo hebben loofbomen met grote kruinen het grootste effect.

Parken zijn ook erg belangrijk in het tegengaan van hittestress. In parken kan het wel twee graden koeler zijn dan in de rest van de stad en ze worden ook wel “cool island” genoemd. Daarnaast zijn parken een prettige plek om op zomerse dagen te verblijven en te recreëren, zeker voor mensen zonder eigen tuin.


Heeft u vragen over hittestress?
Met onze specifieke kennis op dit gebied binnen Donker Design adviseren we u hierin graag. Onze oplossingen gaan vaak verder dan de gebruikelijke scope van het project. Een duurzame en circulaire aanpak voert hierbij de boventoon. Wij inspireren mensen, bedrijven en instellingen hierin hetzelfde te doen.

Omhoog