Duurzaam groenbeheer in winkelcentrum bisonspoor in utrecht

Groenbeheer & Maatschappelijke Problemen


De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Klimaatverandering zorgt voor langere periodes van hitte en droogte - met grote impact op planten, bomen en onze watervoorraad. Stortbuien leiden tot overstromingen en overbelasting van de infrastructuur die we hebben aangelegd om water zo snel mogelijk af te voeren; water dat we eigenlijk zouden moeten vasthouden voor drogere periodes.

Een voorbeeld van hoe we de natuur proberen te beheersen in plaats van erop te vertrouwen. Dichtbij huis legt de opwarming van de aarde een ander probleem bloot, dat sterk verbonden is met klimaatverandering: we hebben de openbare ruimte veranderd in een plek waarin voor de natuur nauwelijks plaats is. Door fundamenteel anders te kijken naar de inrichting en het beheer van de groene openbare ruimte kunnen we enorme stappen maken in het aanpakken van een aantal grote maatschappelijke problemen:

Download onze Whitepaper

 

In de whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

Een sterke afname van de Biodiversiteit

  • De natuur in onze steden is steeds meer onder (financiële) druk komen te staan, wat heeft geleid tot een verarming van de variatie in het groen. Het huidige beleid is vooral gericht op een schoon en net beeld, in plaats van op natuurwaarde.

Het urban heat island effect

  • In onze steden is het op hete dagen tot acht graden warmer dan op het platteland, doordat materialen als beton en steen meer zonlicht absorberen: hitte die blijft hangen in en tussen gebouwen. Dit probleem wordt extra versterkt door de opwarming van ons klimaat.
Wateroverlast door middel van slecht groenbeheer in de openbare ruimte

Wateroverlast door extreme neerslag

  • Bij extreme regenval in korte tijd kan (de vaak verschraalde) grond het water onvoldoende opnemen. En op plekken waar verharding ligt, kan het water überhaupt niet infiltreren, waardoor laaggelegen bebouwing onder water komt te staan en het riool overbelast raakt.

Verdroging

  • Door langere periodes van droogte - maar bijvoorbeeld ook door waterwinning en drainage ten behoeve van de landbouw - daalt de waterspiegel van het grondwater verder dan het noodzakelijke niveau, met desastreuse gevolgen voor de natuur.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog