Investeren in Integraal Beheer


Het grote pluspunt van een duurzame aanpak op groenbeheer is dat we er voor gemeenten meteen mee aan de slag kunnen, terwijl de kosten omlaag gaan. We kunnen in korte tijd enorme stappen maken door het aantal ingrijpmomenten in de openbare groene ruimte terug te brengen. Tegelijkertijd willen we fundamenteel anders gaan meten en waarderen. Niet meer uitsluitend op ‘hoe het eruitziet’, maar bijvoorbeeld op toename van de biodiversiteit. Oftewel, bepaal voor specifieke grond de optimale zuurwaarde en het organische stof-gehalte en monitor daarop. Tel het aantal schimmels en kleine insecten in de bodem en zorg voor voldoende afwisseling van planten en bomen.

Mensen die genieten in een park die duurzaam beheert wordt

Het vergroenen en herinrichten van de openbare ruimte is een investering die zichzelf op allerlei manieren terugverdient, zowel direct (financieel) als indirect (in welzijn en gezondheid). De directe baten zie je bijvoorbeeld terug in minder droogte, waardoor er minder hoeft te worden bewaterd, maar ook aan de andere kant van het spectrum: bij extreme regenval kan de grond veel meer water verwerken en doordat het teveel aan water (voor een deel) kan worden opgevangen door wadi’s, reservoirs en retentiedaken, raken riolen minder vaak overbelast en neemt ook het overstromingsgevaar af. Door meer biodiversiteit en hoger gras zorgen vogels en insecten voor een natuurlijke bestrijding van invasieve soorten als de eikenprocessie.

 

Download onze Whitepaper

 

In dit whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

Maar ook indirect zijn de baten enorm. Meer groen en meer bomen zorgen voor schonere lucht, minder fijnstof en een daling van de temperatuur tijdens perioden van hitte, waardoor de volksgezondheid toeneemt. Daarnaast nemen bomen, planten en grassen grotere hoeveelheden CO2 op, waardoor de opwarming van de aarde wordt afgeremd. En door kwalitatief hoogwaardig groen werkelijk onderdeel te maken van (kantoor) huisvesting, nieuwbouw en gebiedsontwikkeling, neemt het positieve effect op onze lichamelijke en mentale gezondheid verder toe, met alle voordelen die daaruit voortvloeien.

Tijd voor verandering

Is jouw gemeente klaar voor de transitie naar een groene toekomst met meer biodiversiteit, schonere lucht, minder hittestress en minder wateroverlast? We gaan graag met je in gesprek over wat we voor je kunnen betekenen. Samen ontwikkelen we een visie op het groen in jouw gemeente, als aanloop naar een plan van aanpak voor een gezonder klimaat voor mensen en dieren. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog