Methoden van Groenbeheer


De huidige methode van groenbeheer is grofweg onder te verdelen in twee stromingen: beoordeling op beeldkwaliteit, waar bij het ‘ingrijpmoment’ wordt bepaald door het beeld - oftewel, het moet er primair netjes uitzien; en beoordeling op frequentie, waarbij een vast aantal ingrijpmomenten van te voren wordt vastgesteld.

In beide stromingen laten we ons leiden door het gegeven dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig moet zijn, waarbij nauwelijks gekeken wordt naar de toegevoegde waarde van kwalitatief hoogwaardig groen en de kracht van natuurlijke ecosystemen.

Download onze Whitepaper

 

In de whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

Samenleven met het groen


Met een bevolking die tot 2050 naar verwachting toeneemt tot 19-21 miljoen mensen is het zinloos om te fantaseren over de kleine nederzettingen van weleer. Integendeel, onze gemeenschappen groeien en de komende decennia wordt er naar verwachting een miljoen woningen bijgebouwd.

Wat we wél kunnen leren van die tijd is hoe we door samen te leven met het groen de natuur weer een centrale plek in ons leven kunnen geven.

Gevolgen voor de biodiversiteit


We hebben hierin geen keuze: de druk op de stad en de omgeving wordt de komende jaren alleen maar groter. Als we het groen blijven zien als aankleding, als een sierlijst om een schilderij waarop beton en stenen het onderwerp zijn, heeft dat desastreuze gevolgen voor de biodiversiteit, verdroging, de watervoorziening en urban heating.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog