opoffering van groenbeheer

Opofferen van Groen

 

Om te begrijpen hoe het anders kan, is het inspirerend eerst te kijken naar waar we vandaan komen. Het begrip openbare ruimte bestond vroeger niet in Nederland. Er was bos, moeras, heide en grasland.

De eerste nederzettingen ontstonden door heel Europa op vrijwel dezelfde manier: huizen werden er dicht op elkaar gebouwd voor bescherming - bij voorkeur naast of dichtbij een riviertje of waterbron - en de natuur buiten het dorp was essentieel voor overleving. Er werd gejaagd, er groeiden paddestoelen en bessen, en het bos zorgde voor hout om te bouwen en onze huizen mee te verwarmen.

Download onze Whitepaper

 

In de whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

Nederzettingen werden dorpen


Maar nederzettingen werden dorpen en dorpen werden steden, die voor brandstof en voedsel konden terugvallen op massaproductie, ver weg van de bewoonde wereld. Met die groei en de industrialisering zijn we het besef van de meerwaarde van groen grotendeels kwijtgeraakt. De natuur is in onze wereld verworden tot een sierelement, dat bijna overal ondergeschikt is gemaakt aan de bebouwde omgeving.

groen in het park

De behoefte aan groen


Diep van binnen hebben we altijd wel aangevoeld dat het opofferen van groen uit de openbare ruimte een verkeerde beweging was. Het is niet voor niets dat we op zonnige dagen massaal naar het park trekken, de natuur in.

Groen heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op ons welzijn: we zijn minder gestrest, kunnen ons beter concentreren en voelen ons gelukkiger. En waar ben jij liever op een snikhete dag: op het asfalt van de binnenstad, of in het bos, waar honderden bomen schaduw én koelte bieden (dankzij een proces dat evapotranspiratie heet).

De behoefte aan groen zit als het ware in ons DNA versleuteld. Diezelfde bomen en planten verbeteren overigens de luchtkwaliteit doordat ze fijnstof afvangen en schadelijke stoffen als stikstofoxide, ammoniak, ozon en CO2 uit de lucht filteren. Niet alleen in het bos, maar overal waar bomen groeien en groen aanwezig is.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog