MTC 9497

Nieuwe bomen planten langs de N280

N280 Roermond

  • Europese aanbesteding voor lokaal bedrijf
  • Complexe opdracht door locatie
  • Automatisch bewateringssysteem met grondwaterput

'Op de plekken waar we niet goed bij kunnen, leggen we een automatisch beregeningssysteem aan met een grondwaterput.’

Project N280 Roermond - Bomen planten

Bomen planten langs de N280

 

Eind 2020 is de nieuwe N280 bij Roermond opengesteld. De heringerichte verbindingsweg zorgt voor een betere doorstroom en bereikbaarheid. Nu is het tijd voor de laatste fase: de beplanting. Een complexe klus, die de Provincie Limburg na een openbare Europese aanbesteding aan Donker Groen gunde.

 

Projectdata:

‘De N280 wordt ook wel de kransslagader van Roermond genoemd,’ vertelt projectmanager Guido Schreuders van de Provincie Limburg. Die metafoor onderstreept in één woord hoe belangrijk de verbindingsweg is voor de stad – en hoe fijn het dus is dat de knelpunten in de weg de afgelopen jaren zijn aangepakt. Voor de herinrichting van de weg zijn er alleen wel flink wat bomen gekapt. ‘Vanwege de compensatieplicht uit de kapvergunningen moeten daarvoor nieuwe worden geplant,’ vertelt Schreuders. En dat is waar Donker Groen in het spel komt.

Ervaring met garantiebestekken

De Provincie had de compensatieplicht ook bij de civiele aannemer kunnen neerleggen, vertelt Schreuders. ‘Maar we hebben ervoor gekozen om deze bomen te laten planten door een hovenier, omdat die specifieke kennis heeft, en ervaring met garantiebestekken.’

 

Een garantiebestek is een afspraak over het onderhoud – in dit geval de afspraak dat de hovenier over vier jaar vitale bomen oplevert. Hij plant de bomen dus niet alleen aan, maar verzorgt ze ook. Hoe de hovenier die verzorging vormgeeft, mag hij zelf bepalen. Schreuders: ‘Daarom hebben we gekozen voor een groenaannemer: die weet welke bemesting een boom nodig heeft, en hoeveel water, en zodra hij garant staat voor de kwaliteit van de boom, zie je dat er een andere vorm van onderhoud ontstaat.’

 

In een garantiebestek is het daarom vaak niet alleen de prijs die doorslaggevend is, maar vooral de manier waarop de aannemer het onderhoud aanpakt. En in het plan van aanpak heeft Donker Groen zich op dat vlak onderscheiden van de concurrentie.

De N280 wordt ook wel de kransslagader van Roermond genoemd
Vanwege de compensatieplicht uit de kapvergunningen moeten daarvoor nieuwe worden geplant
De afspraak is dat de hovenier over vier jaar vitale bomen oplevert
Aanplant van bomen inclusief een automatisch beregeningssysteem met een grondwaterput
De N280 is een provinciale verbindingsweg die zo weinig mogelijk moet worden afgesloten
Het werk bestaat onder andere uit het maken van boomgaten, het bemesten van beplanting en het verzorgen van het onderhoud
Roermondse mensen die werken aan een Roermonds project

Automatisch beregenings-systeem

De Provincie Limburg zette het project in de markt als een openbare Europese aanbesteding. Dat toont aan dat het gaat om een omvangrijk project met een grote hoeveelheid bomen. ‘Vijfhonderd stuks, om precies te zijn,’ vertelt projectleider Steffen van den Beucken van Donker Groen. ‘We maken alle boomgaten, bemesten de beplanting, zetten de hagen, brengen klimbegeleiding aan, bedekken de geluidsschermen met klimplanten, verzorgen het onderhoud, en op de plekken waar we niet goed bij kunnen met de bewateringstractor, leggen we een automatisch beregeningssysteem aan met een grondwaterput.’

 

In dat beregeningssysteem schuilt volgens Schreuders de expertise van Donker. ‘Met dat plan hebben ze echt punten gescoord,’ knikt hij. ‘Op de lange termijn is dat immers veel effectiever dan het spreekwoordelijke emmertje water. Dus daarmee heeft Donker zich voor ons echt onderscheiden van de andere inschrijvers.’

Nachtwerk

De complexiteit van deze opdracht zit ’m naast het bewateren ook in de locatie: de N280 is een provinciale verbindingsweg die zo weinig mogelijk moet worden afgesloten. De bomen moeten dus worden geplant zonder onnodige verkeershinder, en met alle bijbehorende veiligheidsmaatregelen die voor dergelijke wegwerkzaamheden moeten worden getroffen.

 

Hoewel nachtwerk in hoveniersland niet gebruikelijk is, heeft Donker besloten een deel van de werkzaamheden daarom ’s nachts uit te voeren. ‘En het helpt natuurlijk dat het vanwege de coronacrisis wat rustiger op de weg is,’ zegt Van den Beucken.

Een thuiswedstrijd

Het project is nog in volle gang, maar tot nu toe is de Provincie heel tevreden. Schreuders: ‘Donker heeft hetzelfde doel voor ogen als wij: de kwaliteit van de bomen staat voorop. Als ze een locatie aantreffen die afwijkt van de tekening, dan kijken ze niet meteen naar de Provincie, maar denken ze juist mee over een oplossing.’

 

Schreuders vindt het ook prettig dat het hier gaat om de Roermondse vestiging van Donker. ‘Het is fijn als zo’n project na een Europese aanbesteding toch aan een lokaal bedrijf gegund kan worden, en dat er bij wijze van spreken geen aannemer uit Spanje komt. Roermondse mensen die werken aan een Roermonds project.’ Of, zoals Van den Beucken het samenvat: ‘Een thuiswedstrijd.’

 

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog