Circl ABN Amro - Groendak in Amsterdam
Circl ABN Amro - Groendak in Amsterdam

Groendaken

 

Groendaken fleuren bebouwing op en zorgen tegelijk voor energiebesparing, luchtzuivering en waterberging. Bovendien hebben ze een lange levensduur. Met een groendak levert u een waardevolle bijdrage aan de leefomgeving.

 

Bent u geïnteresseerd in uw mogelijkheden voor een duurzaam dak? Van ontwerp tot en met realisatie en onderhoud helpen wij u graag bij het realiseren van uw ideale groendak.

 

Waarom een groendak?

Onderzoeken tonen aan dat een groendak allerlei voordelen voor diverse sectoren oplevert, maar ook voor de omgeving levert een groendak veel op. Groendaken zijn er in allerlei soorten en maten; van sedumdak tot intensief groendak met heesters en bomen. Van garagedak tot kantoortuin. En elk soort groendak heeft weer een eigen functie.

Voordelen van een groendak

Groendaken leveren vele voordelen voor gebruikers, eigenaren, overheid, natuur en omwonenden. Daktuinen en groendaken vangen fijnstof af en absorberen schadelijke gassen. Deze luchtzuiverende eigenschappen zijn zowel binnen als buiten merkbaar. Naast het positieve effect op de leefomgeving, is groen ook aantoonbaar positief voor het welzijn van mensen.

 

Een groendak is bovendien een goede investering dankzij de isolerende werking; ’s winters kan de verwarming wat lager en ’s zomers is de airco minder nodig. Dakgroen zorgt ook voor de levensduurverlenging van de gehele dakopbouw en houdt daarmee de exploitatiekosten laag. Nog een voordeel: met een slim beregeningsplan voor regenwatergebruik, houdt u ook uw buitengroen in conditie.

Vergroenen van daken

Nieuwe functies creëren

Met een groendak kunt u specifieke functies toevoegen aan uw pand. Zo kan uw groendak een recreatieve, sportieve en/of sociale bestemming krijgen. Een andere functie is het hergebruik van hemelwater; bijvoorbeeld als beregening voor de dakvegetatie, als bluswater of als spoelwater voor sanitair.

 

Veel mogelijkheden

Er bestaan allerlei soorten groendaken met uiteenlopende mogelijkheden. Binnen de kaders van dakconstructie, dakhelling, draaggewicht en afwateringsmogelijkheden, passen wij uw wensen toe in een dakontwerp. Uiteraard binnen uw budget. Denkt u aan een volwaardige daktuin waarin geleefd mag worden? Vijvers, bomen, natuursteen, zitjes, picknickplaatsen, pluktuin, speelgelegenheden; er is veel mogelijk. We bieden ook allerlei opties voor minder uitbundige tuinen zoals mossen en sedum. Deze veranderen uw dak snel in een dicht, groen en sierlijk vegetatiedek.

 

Voorbeelden Groendaken

Clausplein, Eindhoven - Stadspark met waterretentiesysteem op parkeergarage
ABN AMRO - Een groene parel middenin de stad met een hogere gebruiksintensiteit dan Central Park
Pontkade, Amsterdam - Een inventief ontwerp met circulaire oplossingen. | Foto: Ernst van Raaphorst
Circl, Amsterdam - Deze circulaire daktuin straalt uit waar de bank voor staat
Aegon, Den Haag - Een groendak midden in een van Nederlands drukste steden

Aanleg en onderhoud groendaken

Voor ieder groendak een daksysteem

U heeft de keuze uit veel verschillende daksystemen: retentiedaken voor wateropvang, lichtgewicht daken (sedum- en kruidenvegetatiedaken), leefdaken, verblijfsdaken, dakparken, natuurdaken, hellende daken en zonne-bio-daken (zonnepanelen in combinatie met sedum). Samen met u bepalen we een geschikt daksysteem. Uw persoonlijke voorkeur, budget, gewenste garanties en/of onderhoud zijn daarbij onze uitgangspunten.

De circulaire daktuin van Circl, ABN AMRO

Subsidie voor groendaken

In veel gemeenten kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van een groendak. Deze subsidies worden beschikbaar gesteld om bedrijven en particulieren te stimuleren bezig te zijn met klimaatadaptieve oplossingen, zoals een groendak. 

 

 

MIA\Vamil regeling

Vanaf 2021 komen bedrijfsmatige investeringen in woningbouw voor groendaken in aanmerking voor de Mia en Vamil-regeling. Dit betekent dat onder andere woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en bedrijven tot 36% van de investeringskosten mogen aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil-regeling kan tot 75% van de investering worden afgeschreven op een tijdstip dat de klant zelf bepaald. Met de MIA\Vamil kan het netto belastingvoordeel oplopen tot 12%

 

Baangerelateerde Investeringskorting

Om bedrijven te stimuleren investeringen te (blijven) doen, heeft het kabinet een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), in het leven geroepen. Investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen van meer dan € 1.500 en minimaal € 20.000 per aanvraag komen in aanmerking voor een korting van 3,9%.

 

Dit houdt in dat bedrijfsinvesteringen van meer dan € 20.000, waar groenoplossingen onderdeel zijn van de bedrijfsinvestering, in aanmerking komen voor deze korting. Dit is te verrekenen met de af te dragen loonheffing. Deze korting is geldig tot 31-12-2022.

 

Richtlijnen voor groendaken

Donker Design ontwerpt en legt daktuinen aan volgens de FLL-richtlijnen voor daken. Indien gewenst kunnen we ook een daktuin aanleggen onder de Verzekerde Dakgarantie; hiermee is aanspraak op een eventuele schade voor tien jaar vastgelegd en onder alle omstandigheden gegarandeerd.

 

Groendaken - daktuin aangelegd onder de Verzekerde Dakgarantie
Groendaken - speelse lijnen in de kantoortuin van ABN AMRO Foppingadreef in Amsterdam

Wij werken ook voor

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog