Spelen en bewegen voor recreatie - Waterspeelplaats in recreatiegebied

De voordelen van een groen schoolplein

 

De aantrekkingskracht van groene schoolpleinen is groot. En terecht: de voordelen van een groen schoolplein zijn talrijk, zowel voor de kinderen als voor de buurt. Zeker in de huidige tijd, waarin de zwaarlijvigheid onder kinderen toeneemt en veel kinderen kampen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

 

Daarnaast moeten er oplossingen worden gevonden voor milieuthema’s zoals klimaatverandering, hogere temperatuur in de stad, wateroverlast en CO2 en fijnstof in de lucht. Het bewustzijn groeit dat groen de gezondheid en het welzijn van jong en oud kan verbeteren. Bovendien kan een groene omgeving helpen om de kwaliteit van de stad duurzaam te verhogen.

 

 

Waarom een groen schoolplein?

Jolanda Maas deed in 2012 onderzoek naar de effecten van groene schoolpleinen op basisschoolleerlingen. Zowel leerlingen, ouders, leerkrachten als directeuren bleken meer tevreden over hun schoolplein als het groen is. Ze waarderen het plein met een ruime voldoende en vinden het leuker, avontuurlijker, mooier, fijner, gezelliger en groter.

 

In 2014 onderzocht Maas welke succes- en faalfactoren een rol spelen bij het ontwerpen van groene schoolpleinen. Ook daaruit kwamen voordelen van dergelijke groene schoolpleinen naar voren.

 

 

Uit onderzoeken blijkt dat groene schoolpleinen:

 

  • Een positief effect hebben op het welzijn van jonge leerlingen (groep 4 en 5). Ze vinden school leuker, hebben meer vrienden en worden minder gepest. Leerkrachten, directeuren en ontwerpers merken op dat kinderen op een groen schoolplein minder ruzie maken.
  • Meer uitnodigen tot gebruik voor educatieve doeleinden: leerkrachten gebruiken een groen schoolplein vaker voor onderwijsactiviteiten (o.a. gym, natuur en tekenen).
  • Een positieve invloed kunnen hebben op de concentratie van leerlingen.
  • Rust bieden, de leerlingen hebben meer energie voor de lessen.
  • Meer uitdagen tot intensief bewegen en gevarieerd spel.
  • Een uitdagende speel- en leeromgeving bieden: mogelijkheden tot ontdekken en grenzen verleggen.
  • De mogelijkheid bieden om kinderen in contact te brengen met de natuur, waardoor ze er meer respect voor krijgen en er zorgzamer mee omgaan.

     

Oplossing voor gebrek aan beweging en concentratieproblemen

Kortom: groene schoolpleinen kunnen een positieve effect hebben op problemen zoals het gebrek aan bewegen bij kinderen en concentratieproblemen. Niet alleen de kinderen, ook het team van de school heeft er plezier van.

 

Ouders kiezen vaker school met een groen schoolplein

Verder blijkt dat ouders eerder kiezen voor een school met een groen schoolplein dan een met een grijs plein. En over het algemeen ervaart de buurt ook minder overlast van het gebruik van een groen plein in de naschoolse uren.

 

Meer artikelen over groene schoolpleinen

Een groen schoolplein heeft vele voordelen, maar er komt veel kijken bij het realiseren van een groen schoolplein. Hier vindt u meer informatie over groene schoolpleinen. 

 

Voordelen van een groen schoolplein voor de omgeving

Waterberging

Het vergroenen van een schoolplein maakt de buurt minder kwetsbaar voor extreme neerslag. Mede door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Dit leidt op veel plaatsen tot wateroverlast, vooral in de dichtbevolkte steden.

 

Toepassing van meer groen kan helpen de kans op wateroverlast te verminderen. De bodem vangt het regenwater op en ontziet daarmee het riool. Op knelpunten kunnen ingegraven infiltratieboxen worden toegepast. Deze voeren het water snel af en laten het langzaam naar het grondwater weglopen.

 

Verkoeling

Een levend, groen schoolplein draagt ook bij aan de hittebestendigheid van de omgeving. De temperatuur in de stad is door de versteende omgeving tot 10 graden hoger dan erbuiten.

 

Goed gekozen groen zorgt voor verkoeling en natuurlijke schaduw op warme dagen. De juiste boom op de juiste plek beschermt tegen te veel zonlicht in de zomer. Onder de kruin van een boom is de temperatuur tot 15 graden lager dan even verderop.

 

Biodiversiteit

Op een goed ingericht en niet al te klein groen schoolplein vinden vogels, vlinders, egels en tal van insecten hun voedsel en beschutting. Door de juiste keuze van bloemen en planten komen dieren als vanzelf.

 

Hoe meer variatie in planten en struiken, hoe meer ook natuur en milieu worden geholpen. Daarmee neemt de biodiversiteit in de stad weer toe. Bovendien nodigt zo’n plein vol leven kinderen extra uit om buiten te spelen en de natuur te ontdekken.

 

Al met al heeft een groen schoolplein vele voordelen voor zowel de omgeving als voor de gezondheid en ontwikkeling van van de kinderen. 

Meer weten over groene schoolpleinen


Bent u benieuwd naar meer informatie over biodiversiteit op groene schoolpleinen, buiten lesgeven of subsidiemogelijkheden, het onderhoud, de kosten en meer? Bezoek onze pagina waarop u alles vindt wat u moet weten over een groen schoolplein. 

Groen schoolplein in Roermond
Omhoog