Project NHL Stenden Hogeschool 4

NHL Stenden, Leeuwarden

  • Groene gevels en plantenwanden
  • Ontwerp en realisatie interieurbeplanting
  • Onderhoud interieurbeplanting

'Wat een práchtige groene wand!'

Project NHL Stenden - Spectaculaire groene wanden en gevels

Realisatie groene gevels en plantenwanden

 

De indrukwekkende schoolgebouwen van NHL Stenden Hogeschool zijn de afgelopen jaren intensief vergroend. Donker heeft hier via verschillende trajecten bijgedragen. Onze dochteronderneming Green Fortune verzorgde de spectaculaire groene gevels en plantenwanden. In een later stadium won het ontwerp van Donker Design en Donker Interieur de aanbesteding voor de nieuwe interieurbeplanting, die we daarna ook realiseerden. En tot slot onderhoudt Donker Interieur tot op heden al de bijzondere groenelementen op de hogeschool.

 

Verhoging studieprestaties

Planten verbeteren de akoestiek en luchtvochtigheid, ze vangen CO₂ af en voegen zuurstof aan de lucht toe. Mede daarom heeft groen een positieve invloed op mensen en die pakt voor studenten bijzonder gunstig uit. Omdat groen ontspannend werkt en tegelijkertijd de concentratie, productiviteit en creativiteit vergroot, resulteert dit in betere leerprestaties. Dit gegeven zet veel onderwijsinstellingen aan tot vergroening van hun binnen- en buitenterreinen.

Groene wanden

Het opzienbarende gevelgroen op het grote, witte schoolgebouw van NHL Stenden maakte onderdeel uit van een verbouwing. Deze vond plaats nog voordat Stenden en NHL samengevoegd werden. Hetzelfde geldt voor de frisse plantwanden in de binnenruimtes en het verticale groen op een tweede buitengevel. BRTArchitecten vroeg Green Fortune deze plant walls voor Stenden te verzorgen vanwege de goede samenwerking met het vergroenen van Hogeschool InHolland in Alkmaar. Ook bij Stenden verliep de samenwerking met de hogeschool, BRTArchitecten en de aannemers vlekkeloos.

Meer informatie over groene gevels


Benieuwd naar de mogelijkheden van een groene gevel? Bezoek onze pagina over groene gevels en lees meer over de voordelen, de mogelijkheden, het onderhoud, technische specificaties en meer. 

 

NHL Stenden - Benieuwd naar meer informatie over groene gevels

Studielandschap

Nadat NHL en Stenden gefuseerd waren, won Donker de aanbesteding die de school had uitgeschreven voor de interieurbeplanting. Onderdeel daarvan was een schuin oplopende studiezaal. Omdat planten de studieresultaten van studenten positief beïnvloeden, zorgden we ervoor dat dit ‘studielandschap’ veel groenbeleving bevatte. Dit betekent planten zodanig positioneren dat de studenten in de nabijheid van de planten verkeren en er maximaal zicht op hebben.

 

De plantsoorten kozen we vanwege het uiterlijk, de luchtzuiverende effecten, rekening houdend met de standplaats, lichtinval, luchtstroming en bestendigheid (tegen aanrakingen). In overleg met de architect van NHL Stenden lieten wij maatwerkbakken en roomdividers maken, passend bij het interieur en meubilair. De samenwerking met NHL Stenden tijdens de realisatie van ons ontwerp verliep zoals altijd prettig.

 

Project NHL Stenden - Vergroening studielandschap
Project NHL Stenden - Realisatie Plantenwanden en -gevels
Project NHL Stenden - De aantrekkelijke en bijzondere groenelementen dragen in combinatie met de architectuur bij aan een prettig en positief studie- en werkklimaat voor de studenten, medewerkers en bezoekers.
Project NHL Stenden - Onze plantverzorgers van Donker Interieur onderhouden tot op heden al de bijzondere groenelementen op de hogeschool
Project NHL Stenden - Spectaculaire groene gevels
Project NHL Stenden - Opzienbare gevelgroen op de schoolgebouwen

'Dit is een fijne plek om te leren, het geluid klinkt ook anders; vriendelijker'

Plantverzorging

 

De aantrekkelijke en bijzondere groenelementen van NHL Stenden dragen in combinatie met de architectuur bij aan een prettig en positief studie- en werkklimaat voor de studenten, medewerkers en bezoekers. De plantverzorgers van Donker Interieur zien erop toe dat de ontwerpvisie en de positieve effecten van het binnen- en buitengroen optimaal van kracht blijven voor de gehele onderwijsinstelling.

 

Heeft u vragen, dan verzoeken wij u om het contactformulier in te vullen. U kunt ook bellen met ons hoofdkwartier in Sneek, onder het nummer: 0515 - 41 73 25.

Project NHL Stenden - Plantverzorgster van Donker Interieur bezig met onderhoud aan de groene gevel
Project NHL Stenden - Plantverzorgster van Donker Interieur geeft planten water
Omhoog