Coronavirus (COVID-19)

Sinds het uitbreken van het Coronavirus volgt de directie van Donker Groep de ontwikkelingen op de voet. Omdat wij vanuit ons werk altijd veel te maken hebben met risicovolle situaties is veiligheid sinds jaar en dag een zeer belangrijk onderdeel van onze organisatie, zowel voor onze medewerkers als onze klanten.

 

Wij vinden dat wij de verantwoordelijkheid hebben om onze veiligheid en die van anderen te beschermen en elkaar alert te maken en te houden op risicovolle situaties.

 

Vanwege nieuwe ontwikkelingen omtrent COVID-19 (Coronavirus) leest u hieronder dan ook welke maatregelen Donker Groep heeft genomen. Zowel voor haar medewerkers en richting haar opdrachtgevers. Belangrijk hierin is dat Donker Groep het beleid van het RIVM volgt en ook blijft volgen:

- Medewerkers worden continue op de hoogte gehouden over de maatregelen en adviezen van het RIVM.
- We blijven thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts of koorts bij een van onze gezinsleden.
- We letten extra op hygiëne, het wassen van de handen en het houden van 1,5 meter afstand op het moment dat we bij u aan het werk zijn.
- We rijden naar ons werk met maximaal 1 persoon in de auto.
- Wij richten onze werkzaamheden zo in dat minimaal 1,5 afstand tot elkaar, klanten en derden bewaren.
- We maken geen gebruik van schaftgelegenheden bij onze klanten.
  

Deze adviezen gelden voor alle medewerkers sowieso tot 1 juni en worden gemonitord door onze afdeling kwaliteit en veiligheid.

 

Wij zijn van mening dat we door onze maatregelen de werkzaamheden bij onze klanten op een veilige en verantwoorde manier kunnen blijven uitvoeren en zien dan ook geen redenen onze werkzaamheden stil te leggen.

 

We kunnen ons voorstellen dat u toch met vragen zit. Hiervoor kunt u altijd terecht bij uw huidige contactpersoon van Donker Groep of via de mail. We stellen alles in het werk uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.  

 

Indien er wijzigingen zijn vanuit het RIVM die invloed hebben op onze werkzaamheden leest u dat hier.

 

Directie Donker Groep

Omhoog