Donker Groen verhuist drie platanen

Op het plein voor het Olympisch Station in Amsterdam stonden drie platanen. Stonden, ja. Want ze zijn verhuisd. Na een gedegen voorbereiding heeft Donker Groen de bomen een stukje verplaatst, zodat ze nog jarenlang de omgeving kunnen verfraaien. Projectleider Geert-Jan Sollman van Donker Groen vertelt over de gekozen aanpak in het vakblad Hovenier.

Pakweg honderd meter, dat was de afstand die de drie platanen verplaatst moesten worden om nog een jaar of vijftig te kunnen voortleven. De reden van de verhuizing was de aanleg van een ondergrondse warmtetransportleiding door het Belgische Denys NV. Er moest dus geboord worden op het Stadionplein. Denys en Donker Groen werken al jaren samen wanneer er in zo’n geval bomen verplaatst moeten worden. Sollman: ‘De bomen stonden midden op het plein. Op die plek moest een tijdelijke boorinstallatie drie kilometer buis inbrengen, tot onder de snelweg door, dus die bomen stonden in de weg. De gemeente wilde ze behouden en wij hebben toen een verplantbaarheidsonderzoek gedaan. Hiervoor kijken we onder meer naar de vitaliteit van de bomen, de transportroute en de inpasbaarheid op de nieuwe locatie. De verhuizing bleek gelukkig mogelijk. Platanen zijn heel sterke bomen; met een goede voorbereiding en vakkundige begeleiding komt het verplanten meestal wel goed.’

De beste methode

'Sollman: 'De gemeente Amsterdam gaf aan waar de bomen naartoe moesten. In dit geval was dat maar een klein stukje verderop, aan hetzelfde Stadionplein. We onderzochten of de nieuwe groeiplaatsen geschikt waren voor de platanen. Hierbij spelen factoren mee zoals: de grondwaterstand, doorwortelbare ruimte en het percentage bodemzuurstof. Uit het onderzoek bleek dat er voor platanen te weinig voeding in de bodem zat. We verrijkten de grond daarom met een mengsel-op-maat van bomenzand en bomengrond. Nadat de bomen op de nieuwe groeiplaats waren geplant, hebben wij bij het afwerken rond de kluit ook een bio based beluchtingsbuis geplaatst. Met een goede luchtcirculatie in de grond groeien er sneller nieuwe haarwortels uit de kluit, wat het aanslaan en de hergroei van de bomen bevordert.

Download hier het volledige artikel
Omhoog