Gezamenlijke strijd tegen chemische onkruidbestrijding duurt voort

 

Begin december 2020 is het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) opgeheven door de rechtbank, en mogen overheden en bedrijven dit weer gebruiken. Deze uitspraak is nog niet bindend omdat de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad moet worden afgewacht. Afgelopen week heeft het Gerechtshof besloten dat er voorlopig geen nieuw gebruiksverbod komt voor het gebruik van pesticiden.

Standpunt blijft onveranderd

Zolang er geen nieuw kabinet is, wordt het wetsvoorstel voor de Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden niet in behandeling genomen. Er wordt pas na de formatie van een nieuw kabinet gestemd over dit wetsvoorstel.

 

Samen met idverde NL, Dolmans Landscaping Group en Krinkels blijven we bij ons eerder gestelde standpunt om gezamenlijk te strijden tegen chemische onkruidbestrijding, omdat dit beter is voor milieu, mens en dier. Wij roepen andere (groen)bedrijven op om hetzelfde te doen en vragen hen om de zorg voor een duurzame buitenruimte te delen en gezamenlijk onkruid op alternatieve manieren te blijven bestrijden.

5 redenen om definitief te stoppen met chemische onkruidbestrijding

Eind vorig jaar zette het gerechtshof Den Haag een streep door het wettelijke verbod op chemische onkruidbestrijding buiten de landbouw. Toch kiezen wij nog steeds heel bewust voor niet-milieubelastende middelen. Waarom jij dat ook zou moeten doen? We geven je 5 redenen.

Schadelijk voor milieu, mens en dier

Een optimaal beeld creëren van schone straten en paden is voor het oog aantrekkelijk, maar voor milieu, mens en dier schadelijk. Door straten en paden chemisch te bestrijden, verdwijnt namelijk bijna 90% van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen.

Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.

Chemische onkruidbestrijding niet langer nodig

Pesticiden werden met name voor 2016 veel gebruikt voor het bestrijden van onkruid en plaagdieren. Denk hieraan bij het verwijderen van onkruid tussen tegels of het voorkomen van een insectenplaag bij planten. De afgelopen vier jaar heeft de groenbranche ingezet op verduurzaming van onkruidbestrijding door verschillende alternatieven te bedenken.

 

Door slim te investeren is chemische onkruidbestrijding helemaal niet meer nodig. Het gebruik van vaste planten is hier een mooi voorbeeld van. Door de juiste soorten aan te leggen wordt onkruid onderdrukt. De kosten van het onderhoud gaan hierdoor omlaag en de beleving van het groen gaat omhoog. Chemievrij beheer met meer groenbeleving!

Pesticidevrij onkruidbeheer

Toekomstgericht handelen

 

Het kabinet blijft streven naar een pesticidevrij Nederland in 2030 en is in beroep gegaan tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Op 9 juli 2021 vinden bij de Hoge Raad schriftelijke toelichtingen plaats. Samen met de drie andere marktleiders sluiten we ons aan volledig bij een pesticidevrij Nederland in 2030!

 

Wanneer chemische bestrijding wordt afgeschaft is dat niet alleen beter voor mens en dier, maar biedt het kansen voor een beter milieu. Toekomstgericht handelen heeft een impact op het beter achterlaten van onze wereld. Door ons te richten op duurzame oplossingen bepalen wij wat er in de toekomst gebeurt.

Omhoog