Groenadvies binnen - NHL Stenden Leeuwarden

Groenadvies binnen

Wilt u genieten van de positieve effecten van groen in uw binnenruimte? Heeft u plannen om uw leef- of werkomgeving te vergroenen? Wij kunnen u totaal ontzorgen bij het realiseren van uw groene visie en wensen.

 

Professionele begeleiding en ontwerp

Binnengroen is een modern en veelzijdig ontwerpinstrument voor kantoren, onderwijsinstellingen en winkelcentra. Naast een waardeverhoging van het vastgoed, heeft binnengroen een positieve invloed op de ruimtegebruikers. Planten zijn levende organismen die per soort verschillen voor wat betreft het verdragen van licht, schaduw en standplaats. Daarom is specialistische kennis nodig om uw ideeën goed te realiseren. Voor de verwezenlijking van groene ontwerpen in de binnenruimte spelen naast plantkennis ook technische aspecten een rol. Denk hierbij aan een computergestuurd bewateringssysteem, stroomvoorzieningen maar ook de berekening van de draagkracht van vloeren of van muren waaraan groen bevestigd wordt. We adviseren u graag.

Licht en draagkracht

De standplaats van een plant is belangrijk vanwege een van hun basisbehoeftes: licht. Daarom meten we eerst de lichtintensiteit in een ruimte. Zo weten we welke planten geschikt zijn voor uw ruimte. Is er onvoldoende licht, dan is het mogelijk om speciale groeilampen aan te brengen. Op deze manier kunnen we zelfs in ruimten zonder daglicht planten tot bloei brengen. Op de projectplek onderzoeken we de draagkracht van uw vloeren. Dit is vooral van belang bij het plaatsen van grotere planten. Een tropische boom kan wel tweeduizend kilo wegen. Niet iedere binnenruimte is daarop berekend. Met ons advies weet u precies wat er mogelijk is.

Integraal ontwerpen

In samenwerking met uw interieurarchitect kunnen de designers van Donker Design en de adviseurs van Donker Interieur ook het gehele ontwerptraject ondersteunen. In de planfase starten we dan in teamverband met het inventariseren van uw wensen. Daarna brengen we de klimatologische omstandigheden in kaart met een onderzoek op de projectplek. We kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanpassingen in de constructieve of technische voorzieningen. De architectonische waarden van het gebouw, de door u gewenste sfeer, materialen en beleving vormen samen met de klimatologische situatie het uitgangspunt voor ons ontwerp. Binnen uw budget zoeken onze ontwerpers altijd naar creatieve oplossingen met als doel: een unieke, groene ruimte waar mensen graag werken, samenkomen en verblijven.

Groenadvies binnen - studielandschap NHL Stenden Leeuwarden
Groenadvies binnen - LocHal Tilburg
Manuela Grubesic

Manuela vertelt u er graag meer over

Manuela Grubesic
Bedrijfsleider

0515 41 73 25
Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com