VTA - deze boom voldoet aan de boomzorgplicht

Visual Tree Assessment

Wilt u als boomeigenaar voldoen aan de boomzorgplicht? Laat ons de Visual Tree Assessment (VTA) uitvoeren, zodat u voldoet u aan de wettelijk verplichte boomveiligheidscontroles.

 

Periodieke boomkeuring

Als boomeigenaar heeft u een boomzorgplicht. Dit houdt naast regelmatig onderhoud ook de periodieke boomkeuring in. Wij voeren de boomkeuring uit volgens de VTA-methode. De boomveiligheidscontrole bestaat uit het in kaart brengen van breukrisico’s en de boomstabiliteit aan de hand van een visuele controle van: de bouw, stand, kroonvorm, vergroeiingen, zwammen, plakoksels, te zware takken en zichtbare holtes. Onze rapporten voorzien wij van foto’s en de keuringsdatum.

Goedgekeurd of niet

Een boom is goedgekeurd als we tijdens de VTA geen zichtbare gebreken constateren. ‘Attentiebomen’ vertonen  die wel, maar vormen nog geen verhoogd risico. Constateren we tijdens de veiligheidscontrole wel een verhoogd risico bij een boom, dan classificeren we die als ‘risicoboom’.  Heeft u gekozen voor de combinatie van boomonderhoud en -controle? Dan verhelpen we gebreken onmiddellijk als dat mogelijk is. In sommige gevallen is een specialistisch onderzoek nodig om verdere stappen te bepalen. Dit onderzoek en de eventuele vervolgstappen, zoals het vellen van de boom, vallen niet onder de VTA. (Zie boomadvies voor meer informatie.)

Stichting Groenkeur

Onze boomveiligheidscontroleurswerken volgens de richtlijnen van Stichting Groenkeur. ‘Boomdokters’ en ‘boomchirurgen worden ze ook wel genoemd. Maar officieel heten ze: European Tree Workers en degenen die de bomen onderhouden: European Tree Technicians.

 

Voorkom schade

Met regelmatige en systematische boomveiligheidscontroles voorkomt u eventuele schade en andere calamiteiten. Voor de keuringsfrequenties gelden richtlijnen. Afhankelijk van de leeftijd, standplaats en gezondheid van uw boom, verschillen die van jaarlijks tot vijfjaarlijks. Regelmatig onderhoud en de jaarlijkse VTA geven u de meest solide basis voor vrijwaring van schuld, mochten uw bomen schade veroorzaken. Deze frequentie is echter lang niet altijd noodzakelijk. Wij adviseren u hier graag over.

Wij vertellen u graag meer

Bel of mail ons

(0515) 41 73 25

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over onze projecten, onze duurzame koers en samenwerkingen op het gebied van sociaal werkgeverschap.

Voorwaarden Privacy statement Disclaimer