3 functies die stadsbomen zó belangrijk maken

De grote hoeveelheid van asfalt, beton en steen in steden kleuren het straatbeeld grauw en grijs. Zet daar bomen bij en ze brengen de stad tot leven. Letterlijk. Al van oudsher worden in Nederland bomen ingezet als groene bakens langs belangrijke wegen, grachten en voor de markering van belangrijke plaatsen. Zo zijn ze beeldbepalend voor tientallen jaren en van groot belang voor een positieve beleving van de stad en een gezond leefklimaat. Kortom; stadsbomen zijn van enorm belang! We delen 3 functies die deze bomen zó belangrijk maken:

1. Bomen als kapitaal van de stad

De vele functies van gezonde, volwassen bomen maken ze tot een groot kapitaal voor de stad. Gezonde en volwassen bomen zijn watermanagers, hittedempers en luchtfilteraars. Ook zijn ze ecologisch onmisbaar voor alle andere stadsbewoners zoals vogels, insecten en stadszoogdieren. Bomen geven structuur aan de leefomgeving doordat ze historische plaatsen markeren, groene daken zijn van pleinen en staan in parken die als groene havens dienen in een drukke omgeving.

Bomen bepalen de beleving van een stad en hebben een positief effect op de gezondheid van de stedelingen en bezoekers. Al deze functies zijn nu al onbetaalbaar maar nog belangrijker in een toekomst met een veranderend klimaat met hittegolven, periodes van droogte en wateroverlast. Daarmee zijn bomen het kapitaal voor een leefbare stad.

2. Bomen als historische iconen

Historische bomen zijn iconen uit het verleden en geven herkenbaarheid en identiteit aan de leefomgeving. Dit wordt sterker naarmate de bomen er langer staan en dus ouder zijn. Historische bomen vertellen mensen verhalen en geven ze een goed gevoel. Zoals de Lijnbaanplataan uit 1851 te Rotterdam die het bombardement van 1940 heeft overleefd. Historische bomen bieden dus niet alleen veel praktische voordelen zoals koeling, opvang fijnstof, juist oude bomen bepalen onze beleving van de stad en ons gevoel hierbij.

3. Bomen als toekomstige iconen

Gelukkig groeit de aandacht voor groen bij (her)inrichting van de stad vanuit het bewustzijn van klimaatverandering, biodiversiteit en leefbaarheid. Juist nu planten we de bakens voor de gezonde stad van de toekomst. Want alle bomen die je nu plant leveren niet alleen nú waarde, maar vooral in de toekomst als ze volgroeid zijn en in hun volle glorie het stadsbeeld bepalen. Bomen moet je planten voor de volgende generatie!

Het komt erop aan om de juiste soort bomen op de juiste plaats te planten. Loofbomen zoals eiken, lindes en beuken zijn bijvoorbeeld geschikt voor verkoeling en kunnen goed op drogere plekken staan. Deze bomen lenen zich dus bij uitstek voor plaatsen waar hittestress is, of in de toekomst verwacht wordt.

Is de juiste soort bij de juiste plaats gematcht? Dan is het ook belangrijk om te kijken naar de ruimte die de boom nodig heeft om gezond volwassen te worden. Dat is een uitdaging want ruimte is iets wat we in Nederland als schaars ervaren, zeker in onze steden! Maar de ruimte die je bomen geeft, verdien je terug met alles dat bomen leveren; verkoeling, wateropvang, schone lucht, biodiversiteit en stressreductie.

Weet wat je plant voor nu èn voor de toekomst

Bomen kunnen lang leven, soms wel honderden jaren. Hun waarde voor de stad groeit met de jaren dat ze zich ontwikkelen van kleine spillen tot historische iconen. Wat er onze voorouders hebben geplant, bepaalt hoe we nu de stad beleven en hoe leefbaar onze omgeving is. En op deze wijze bepaalt wat we nu planten de beleving en de leefbaarheid voor de generaties na ons.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over de gezonde stad? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog