SAMENWERKING MIJN STAD KLIMAATBESTENDIG

Klimaatverandering is al jaren gaande en zal naar verwachting de komende tijd alleen maar extremer worden. In toenemende mate worden gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars gedwongen rekening te houden met de problematische gevolgen hiervan, waaronder wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte.

Daarom zijn we in samenwerking met 4 andere partijen het nieuwe initiatief ‘Mijn Stad Klimaatbestendig’ (MSK) gestart. Samen met Mijn Waterfabriek, Wavin, TAUW en Van Gelder bieden we ontwikkelaars een volledige ondersteuning bij de (her)inrichting van klimaatbestendige water- en groensystemen in de stad of bij een project.

Bundeling van expertises
Met ons werk creëren wij maatregelen om verstoring van het klimaat af te remmen en tegelijkertijd onze omgeving aan te passen aan de gevolgen. Dit doen we op manieren die bijdragen aan de ontwikkeling of het herstel van biodiversiteit en ecosystemen. En daarbij bundelen we de kennis, expertise en kracht van 5 partijen.

Volgens Johan Bel, eigenaar van Mijn Waterfabriek, is MSK 'dankzij de unieke, integrale werkmethode van de samenwerkingspartners in staat om het gehele vakgebied van stedelijk water en groenvoorzieningen te overzien. Er wordt voortdurend gebruik gemaakt van de gebundelde kennis, ervaring en innovatieve technieken, waardoor we professionele klimaatbestendige water- en groensystemen kunnen leveren, op publiek én privaat terrein.'

Van onderzoek tot en met de technische uitvoering is MSK hét orgaan voor vergroening en verblauwing van de omgeving. Of het nu gaat om de ontwikkeling van visie, de engineering van een systeem of de uitvoering van een project: het is het gezamenlijke doel van de partners om elk(e) stad/project klimaatbestendig, veilig, gezond en duurzaam te maken.

'Doordat we elkaar zo goed aanvullen, kunnen we gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars nu echt volledig ontzorgen'

Samenwerking nu belangrijker dan ooit
Elk van de afzonderlijke partners Mijn Waterfabriek, Wavin, TAUW en Van Gelder heeft in eerdere projecten al eens samengewerkt met een van de andere. Deze samenwerkingen bevielen van alle kanten zo goed, dat men zich afvroeg of hier geen vastere vorm aan gegeven kon worden.

Nu werken we in een dynamisch verband samen met andere bedrijven aan uw opdracht, geheel naar de aard van uw vraag. Wij bundelen onze kennis, ervaring en innovatieve technieken om u het vakgebied van stedelijk water en groenvoorzieningen volledig te overzien én om u volledig te ontzorgen.

Of het nu gaat om de ontwikkeling van visie, de engineering van een systeem of de uitvoering van uw project: we helpen u van onderzoek tot en met de technische uitvoering.

Gemeenten
Verzorging participatietrajecten
Samenwerking met stakeholders
Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte
Integrale duurzaamheidstrajecten

Bedrijven
Ontwikkeling van volledig zelfvoorzienende wijk
Planvorming, realisatie en beheer
Advies voor ontwerp klimaatbestendige inrichting
Projectontwikkelaars

Duurzame oplossingen voor hetzelfde geld
Behalen CO2 reductie
Besparing op drinkwater en afvalwater

Omhoog