Circl, ABN AMRO

Project Circl ABN AMRO - Donker Design - Eerste circulaire daktuin van Nederland
Project Circl ABN AMRO - Donker Design - De verbindende, groene wand geeft de tuin een zachte uitstraling
Project Circl ABN AMRO - Donker Design - Blijvend resultaat door circulair materiaalgebruik
Project Circl ABN AMRO - Donker Design - Circulariteit gaat veel verder dan recycling.
Project Circl ABN AMRO - Donker Design - Een plek om te werken en verblijven

OPDRACHTGEVER

Circl, ABN AMRO

LOCATIE

Zuidas in Amsterdam

JAAR

2019

ONTWERP

Donker Design

AWARD

2021 ULI Global Award

Hoe ontwerp je een circulaire daktuin

Met deze vraagstelling kwam ABN AMRO bij Donker Design in 2015 naar voren. Een tijd waarin circulariteit een nieuw begrip was en het begrip duurzaamheid haar waarde al grotendeels was verloren als containerbegrip.

 

Circulariteit gaat in de kern over het toekomstig tekort aan grondstoffen door een snel toenemende wereldbevolking in combinatie met een groeiende economie van Afrika en Azie. Deze combinatie maakt dat we binnen 1 generatie essentiële grondstoffen in de keten zullen gaan verliezen.

 

Dit is op te lossen door de huidige lineaire economie om te buigen naar een circulare economie; een systeem waarbij er geen afval bestaat maar grondstoffen eindeloos kunnen worden hergebruikt.

 

ABN AMRO omarmt deze nieuwe economie en wil deze graag zelf testen op haar nieuwbouw op de Zuid-as te Amsterdam. Hier moet een nieuw multifunctioneel vergadercentrum komen wat gelijk voldoet aan de nieuwe standaard van werken.

 

De doelstelling voor het ontwerp van de tuin van de ABN AMRO is helder: creëer op twee daktuinen een plek voor medewerkers, passanten en buurtbewoners. Een plek om te werken en verblijven, en realiseer de tuin binnen de kaders van de circulaire economie. 

Samen met een enthousiast team van ABN AMRO, Donker Design, architecten CIE, Traject en de BAM wordt een bouwteam gevormd waarbinnen de uitgangspunten van deze nieuwe economie worden bediscussieerd en onderzocht. Dit leidt tot een aantal basisprincipes die zowel in het pand als in de tuin worden doorgevoerd.

'Tot 2030 is Donker Groep verantwoordelijk voor het onderhoud zodat de restwaarde van alle aangebrachte elementen gewaarborgd blijft'

 

 

 

 

 

 

 

Het veelhoekige ontwerp symboliseert de natuurkracht die door het beton heen breekt en op de Zuidas haar plek terug claimt.

Hoewel de daktuin van Circl plaats kan bieden voor tientallen medewerkers vinden we dit niet genoeg. Donker Design stelt voor om de gehele zone tussen Circl en het hoofdkantoor in te richten als voetgangerszone en werktuin voor de medewerkers. Deze revolutionaire gedachte wordt door ABN  AMRO omarmd, mede ook om een gezonde maar vooral ook groene ontspanning te kunnen bieden aan de medewerkers en bezoekers.

Het gebied wordt zo ontworpen dat een maximaal groene invulling mogelijk is. Binnen dit groene gebied worden weer kleine verlagingen aangebracht met vergader en/of lunchtafels. Plekken voor dagstarts of gewoon even relaxen in de zon. Een uitgekiend beplantingsplan met diverse hoogtes zorgt voor privacy en beleving zonder dat de sociale veiligheid in het geding komt.

 

Circulariteit gaat veel verder dan hergebruik

Alle toegepaste materialen zijn gemaakt uit tweedehands materiaal of opnieuw her te gebruiken. Dit betekent dat alle materialen weer los van elkaar gehaald kunnen worden en dat deze materialen zuiver genoeg zijn om opnieuw te gebruiken. Een goed voorbeeld hiervan zijn op maat ontworpen borderranden. Deze borders zijn gemaakt van cortenstaal. Het is echter ontworpen als een modulair systeem waarbij Donker Groen garant staat voor hergebruik mocht de tuin eenmaal aan vervanging toe zijn. 

 

Als bestrating hebben we oude Belgische greskeien omgevormd van afval tot een nieuw materiaal. We hebben hiermee dus dit materiaal geupcycled in plaats van gerecycled. De hoogste schaal van herwaardering in de circulaire economie.

 

We zijn zo overtuigd van het waardebehoud van de toegepaste materialen dat we vanuti de Donker Groep een terugname garantie hebben afgesproken met ABN AMRO in combinatie met een restwaarde. Tot 2030 is Donker Groep mede daardoor verantwoordelijk voor  het onderhoud zodat de belevingswaarde en restwaarde van het terrein en haar materialen optimaal blijft.  

 

Gerelateerde projecten

Omhoog