Download gratis Whitepaper


Onze visie op de transitie naar een duurzame én groene openbare ruimte hebben wij op een rijtje gezet in onze whitepaper Samenleven met het groen. We laten hierin zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

*
*
*
*
*
*
Omhoog