Sample 9

Het 1 miljoen bomenplan Limburg - Meedoen vanaf één boom


De Provincie Limburg heeft als doel om 1 miljoen nieuwe bomen te planten. Ze kan dit echter niet alleen en schakelt hierbij de hulp in van organisaties, onderwijs en burgers.

 

Waarom wil Limburg dit
Met het aanplanten van 1 miljoen bomen wil ze een kwantitatieve en kwalitatieve slag maken. Een boom is niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid. Bomen zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op, verbeteren de biodiversiteit, zorgen voor verkoeling en leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.

 

Rol Donker Groep
Donker vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, klein of groot. Limburg stelt subsidie beschikbaar voor het aanplanten van de bomen. Dit geldt echter alleen voor de aanvraag van 100 bomen of meer. Wij verzamelen alle aanvragen en dienen deze in als één subsidie aanvraag. U doet dus al mee vanaf één boom.

Werkwijze

Bundeling van krachten en budgetten door Donker Groep
Vanuit haar intrinsieke motivatie staat Donker voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan het behoud van een leefbare aarde voor mens, dier en plant. Wij ondersteunen dan ook dit prachtige initiatief en leveren een bijdrage door op te treden als bomen makelaar. Gezamenlijk kunnen we namelijk wel gebruik maken van de subsidie en zo een bijdrage leveren aan het 1 miljoen bomen plan. 


Wat doen wij voor u?
Donker verzorgt voor u het gehele traject en de hele afhandeling; subsidie aanvraag, inkoop, betalingen, de voorbereidingen en het aanplanten van de boom.

 

Wat is de bijdrage van bomen en groen?

  • Gezonde medewerkers, bewoners en kinderen
  • Betere biodiversiteit
  • Minder wateroverlast
  • Lagere energiekosten
  • Minder CO2 uitstoot
  • Hogere vastgoed waarde
  • Minder zorgkosten
Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor het onderwijs

Hoe doe ik mee als school?

Opgroeien tussen het groen is niet alleen leuk, maar ook heel erg goed. Kinderen die opgroeien met groen maakt ze creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. Daarnaast wordt bewustzijn bij ze gerealiseerd voor een duurzame leefomgeving voor nu en in de toekomst.
Wilt u meedoen of nog een stap verder gaan en uw schoolplein vergroenen? Reserveer hier een of meerdere bomen of laat ons meedenken over het vergroenen van uw schoolplein.

Meedoen lukt al vanaf € 195,-

Prijs is inclusief advies, subsidie aanvraag, levering, aanplant en verankering. U ontvangt korting bij hogere aantallen, klik hier voor de prijslijst.

 

Hoe doe ik mee als zorginstelling?

Groenbeleving krijgt een steeds grotere rol in de leef- en woonomgeving van ouderen. Er is wetenschappelijk aantoonbaar bewijs dat groen een grote bijdrage levert aan de vitaliteit van mensen en dat zieke mensen sneller herstellen, wat significant scheelt in het aantal opnamedagen.
Reserveer hier een of meerdere bomen voor uw zorginstelling of laat ons meedenken met uw wensen voor een groenere omgeving.

Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor zorginstellingen
Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor openbare ruimte

Hoe doe ik mee als beheerder van de openbare ruimte?

Benieuwd naar onze visie op omgevingsbeheer en de (her)inrichting van de openbare ruimte? Wij nemen u mee in onze gedachten over bermbeheer, bomen, biodversiteit, water en de sociale component in het gebruik van groen. Het 1 miljoen bomenplan is een prachtig moment om samen naar deze visie te gaan kijken.

Hoe doe ik mee als woningbouwvereniging?

Meer Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, reduceert geluid en verkoelt in warme periodes. Bomen in een groene omgeving hebben een zeer positieve invloed op onze gezondheid en onze leefomgeving.
Nu het 1 miljoen bomen plan zo actueel is willen we hier graag samen met u naar kijken. Hoe kunnen we door de inzet van bomen in wijken een bijdrage leveren aan het 1 miljoen bomenplan en het verbeteren van de leefomgeving?

Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor woningbouwverenigingen

Hoe doe ik mee als eigenaar van een bedrijfspand?

Bij de aanleg van gebieden rondom gebouwen kijken we niet alleen naar de wensen voor het terrein zelf, maar ook aandachtig naar de ecologie van de omgeving. Daardoor realiseren we een gebied dat optimaal samenwerkt met een grotere omgeving. Bomen zijn hierin een prachtige toevoeging.
Door een gratis Quickscan brengen we uw terrein in kaart en kijken samen met u hoe uw bedrijfspand en terrein een duurzame bijdrage kan leveren aan de omgeving.

Bundeling van krachten en budgetten

Door gezamenlijk in te kopen via Donker kunt u al deelnemen met één boom! Donker  zorgt voor planvorming, inkoop, de subsidieaanvraag en het aanplanten van de bomen. De subsidie voor het 1 miljoen bomenplan is maar liefst 50%.

Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor zorginstellingen
Het 1 miljoen bomenplan geschikt voor terreinen

Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op veel van uw vragen

Wat is het doel van het 1 miljoen bomenplan?
Met het aanplanten van 1 miljoen bomen wil Provincie Limburg niet alleen een kwantitatieve slag maken maar ook een kwalitatieve. Een boom is niet alleen natuur, het is ook landschap, cultuurhistorie, gevoel, recreatie en leefbaarheid.

 

Wat levert het mij als ondernemer op?
De extra bomen zorgen niet alleen voor een vergroening van de omgeving, maar zorgen ook voor gezonde lucht, slaan CO2 op en vangen fijnstof af. De bomen zorgen bovendien voor verkoeling in hete zomers.

 

Bomenambitie?
Bomen zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op, kunnen biodiversiteit verbeteren, vangen fijnstof op van autowegen, industrie en veehouderijen, zorgen voor verkoeling en leveren in het algemeen een onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. De bomenambitie kan hiermee meerdere vliegen in één klap slaan. Deze koppeling zoeken we nadrukkelijk op en we willen tegelijkertijd pragmatisch te werk gaan. Er zijn namelijk al veel maatschappelijke initiatieven waar we bij aan willen sluiten en die we willen stimuleren. We bespeuren heel veel positieve energie in de samenleving voor de aanplant van extra bomen. We nemen het aantal van een half miljoen bomen als streefwaarde voor de huidige collegeperiode. Het valt niet uit te sluiten dat de gestelde streefwaarde eerder zal worden bereikt dan gepland en dat de doelstelling kan worden aangescherpt.

Wat is de minimale afname?
Door gezamenlijk in te kopen via Donker kunt u al deelnemen met 1 boom aan het 1 miljoen bomen plan van de Provincie Limburg. Wij verzorgen verder de subsidie aanvragen en planten de boom of bomen op uw locatie. U wordt dus volledig ontzorgd.

 

Hoe werkt het subsidieproject?
Provincie Limburg stelt een subsidie beschikbaar voor het planten van de bomen. Deze aanvraag geldt echter alleen voor de aanvraag van 100 bomen of meer. Donker vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze actie, klein en groot. Vanuit onze kennis, ervaring en bereik in de Provincie Limburg willen we dan ook alle aanvragen verzamelen om zo één grote subsidie aanvraag bij de Provincie te kunnen doen. Donker doet vervolgens de hele afhandeling; subsidie aanvraag, inkoop, de voorbereidingen het planten van de boom. U wordt dus volledig ontzorgd en kunt al meedoen vanaf 1 boom!

 

Kan iedereen deelnemen aan het 1 miljoen bomenplan?
Donker vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen met deze actie, klein en groot. Nu het 1 miljoen bomen plan zo actueel is willen we u de mogelijkheid geven om samen met Donker te kijken hoe we door de inzet van bomen in een bijdrage kunnen leveren aan het 1 miljoen bomenplan.

Hoeveel subsidie wordt er beschikbaar gesteld door de Provincie?
De subsidiepot voor het 1 miljoen bomenplan van de Provincie Limburg is opengesteld. Het gaat voorlopig om een bedrag van € 1 miljoen voor de komende drie jaar.

 

Wie heeft het 1 miljoen bomenplan goedgekeurd?
Het Limburgs Parlement heeft medio december opdracht gegeven voor het 1 miljoen bomenplan. Dat wil zeggen dat er de komende jaren voor praktisch elke Limburger een extra boom wordt geplant. Dus boven op de reguliere aanplant van bomen door nieuwe bosaanplant of vervanging van bestaande bomen.

 

Waarom ondersteunt Donker dit plan?
Vanuit haar intrinsieke motivatie staat Donker voor het leveren van een belangrijke bijdrage aan het behoud van een leefbare aarde voor mens, dier en plant. Wij ondersteunen dan ook dit prachtige plan en leveren een bijdrage door op te treden als adviseur en groene bomen makelaar.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 41 73 25

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg ons