Onze visie op groene interieurs


Binnenruimtes met een sterke, groene identiteit zijn aantrekkelijk en gezond. Mensen voelen zich thuis en geïnspireerd dankzij een groen interieur. Naast een positieve gemoedstoestand bewerkstelligen interieurplanten ook een grotere tevredenheid over het eigen functioneren en een vermindering van het ziekteverzuim.


Donker Interieur en haar gespecialiseerde interieurontwerpers helpen graag om uw binnenruimtes harmonieus te vergroenen. Daarnaast biedt Donker Interieur professionele
verzorging en advies voor uw interieurbeplanting. Onze experts adviseren u graag over specifieke soorten, de luchtzuiverende kwaliteiten, het effect van lichtinval of schaduw, luchtstromen, standplaats en bestendigheid. 

 

Advies, ontwerp en realisatie


In samenwerking met uw interieurarchitect kunnen de designers van Donker Design en de adviseurs van Donker Interieur ook het gehele ontwerptraject ondersteunen. In de planfase starten we dan in teamverband met het inventariseren van uw wensen. Daarna brengen we de klimatologische omstandigheden in kaart met een onderzoek op de projectplek.

 

We kijken naar de mogelijkheden en eventuele aanpassingen in de constructieve of technische voorzieningen. De architectonische waarden van het gebouw, de door u gewenste sfeer, materialen en beleving vormen samen met de klimatologische situatie het uitgangspunt voor ons ontwerp. Binnen uw budget zoeken onze ontwerpers altijd naar creatieve oplossingen met als doel: een unieke, groene ruimte waar mensen graag werken, samenkomen en verblijven.

Onze specialismen

 

Binnengroen is een modern en veelzijdig ontwerpinstrument voor kantoren, onderwijsinstellingen en winkelcentra. Naast een waardeverhoging van het vastgoed, heeft binnengroen een positieve invloed op de ruimtegebruikers. Voor de verwezenlijking van groene ontwerpen in de binnenruimte spelen naast plantkennis ook technische aspecten een rol. Denk hierbij aan een computergestuurd bewateringssysteem, stroomvoorzieningen maar ook de berekening van de draagkracht van vloeren of van muren waaraan groen bevestigd wordt. Bekijk hier onze specialismen:

Met een plantenwand brengt u het gezonde buitengevoel naar binnen en upgrade op die manier uw kantoor, restaurant of hotel.
Planten zijn levende organismen en hebben specialistische verzorging nodig. Donker Interieur biedt professionele verzorging en advies voor uw interieurbeplanting.
Binnenruimtes met een sterke, groene identiteit zijn aantrekkelijk en gezond. Mensen voelen zich thuis en geïnspireerd dankzij een groen interieur.
ING Interieurbeplanting

Businesscase interieurbeplanting


Planten in binnenruimtes als kantoren, hotels, ziekenhuizen…. We lopen er vaak achteloos aan voorbij. Maar in dit artikel staan we er eens even goed bij stil. Want die planten staan daar niet alleen “voor de mooi”; ze leveren op vele andere manieren meerwaarde voor de binnenruimte. Ze dragen namelijk aantoonbaar bij aan gezondheid, welzijn en productiviteit van de mensen in de ruimte. En dat betaalt zich uit!

Return to Sender


De missie van Return to Sender is om met eerlijke en duurzame handel vrouwen te helpen een leven voor zichzelf en voor hun familie op te bouwen. Door de vrouwen op een duurzame wijze kennis te laten maken met de westerse markt, kunnen zij hun leefomstandigheden direct verbeteren en leren ze hoe ze dit in de toekomst vol kunnen houden. Samen met Donker Design is er nu ook een collectie manden ontwikkeld voor de zakelijke markt. 

Return to Sender

Groene wanden

Een plantenwand heeft grote impact op de ruimte waarin hij staat, zowel visueel als klimatologisch. Met een plantenwand brengt u het gezonde buitengevoel naar binnen en upgrade op die manier uw kantoor, restaurant of hotel.

Door planten verticaal toe te passen in een plantenwand kunt u grote hoeveelheden planten op de werkvloer kwijt zonder dat u kostbaar (kantoor)vloeroppervlak verliest.

Omhoog