Kosten van een groen schoolplein financieren

Een groen schoolplein financieren

 

Wat kost een groen schoolplein? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden, het hangt namelijk van veel factoren af. Belangrijk is om al in een vroeg stadium aan te geven wat het beschikbare budget is. Aan de hand van die informatie kan dan een passend ontwerp en voorstel worden gemaakt.

 

Los van het beschikbare budget dat door de school wordt aangedragen, zijn er verschillende manieren om de kosten te financieren voor een groen schoolplein te financieren.

Fondsenwerving

Voor extra budget kunt u aan fondsenwerving gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan sponsoring door het bedrijfsleven, lokale ondernemersverenigingen, woningcorporaties, enzovoort. Daarvoor is wel een goed doordacht en onderbouwd plan nodig.

 

De groenvoorziener kan hierin een steentje bijdragen door ontwerptekeningen aan te leveren en tekst en uitleg hieraan te geven. De positieve effecten van groen voor de kinderen en de buurt en de meerwaarde van groen benoemen is daarin belangrijk.

"Door onderdelen van het oude plein te hergebruiken, kunnen kosten bespaard worden""

Subsidies om een groen schoolplein te financieren

Samenwerken met de gemeente kan grote voordelen opleveren. Wanneer een school het groene schoolplein na schooltijden openstelt voor de buurt, levert dit een extra speelruimte op in de wijk. Dat argument kan helpen bij het opvragen van subsidies om het groene schoolplein te bekostigen. De gemeente kan ook voor een onderhoudsbudget zorgen als het schoolplein openbaar is.

Acties van de school

De school kan zelf ook een actie op touw zetten om geld in te zamelen, al dan niet met de hulp van andere organisaties. Voorbeelden van initiatieven zijn een rommel- of kunstmarkt organiseren, een sponsorloop houden of een crowdfundingsactie starten.

Meer artikelen over groene schoolpleinen

Een groen schoolplein is een flinke investering voor iedere school. Het is dan ook belangrijk om u goed in te lezen. Hieronder een aantal artikelen om meer informatie op te doen over groene schoolpleinen.

 

Kosten van een groen schoolplein verlagen

Naast het ophogen van het budget, zijn er ook manieren om de kosten voor een groen schoolplein te besparen. Kosten kunnen bespaard worden door bedrijven en organisaties te benaderen die mogelijk bruikbaar ‘afval’ hebben, bijvoorbeeld snoeiafval en boomstammen van organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Landschapsbeheer Nederland.

 

Vanuit Donker Groep stimuleren we het hergebruiken van materialen. Niet alleen omdat scholen zo kosten kunnen besparen, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid kan het interessant zijn te onderzoeken welke bestaande materialen op het plein creatief in het ontwerp toe te passen zijn.

 

Voorbeelden zijn:

 

  • Een muur van gebruikte stenen die de functie van zitbanken kunnen krijgen waardoor er een buitenleslokaal ontstaat.
  • Een boomstam om op te klimmen en klauteren, maar ook als evenwichtsbalk of zitplek gebruikt kan worden. Interessant hieraan is dat er ook beestjes op te vinden zijn.
  • Een tunnel of hut van wilgentakken om doorheen te rennen of in te spelen.

Meer weten over groene schoolpleinen


Bent u benieuwd naar meer informatie over biodiversiteit op groene schoolpleinen, educatieve mogelijkheden, subsidies, het onderhoud, de kosten en meer? Bezoek onze pagina waarop u alles vindt wat u moet weten over een groen schoolplein. 

Alles over een groen schoolplein
Omhoog