Inclusief spelen - Door samen te spelen leren kinderen waardevolle vaardigheden als delen en samenwerken.

Inclusief spelen

 

Door samen te spelen leren kinderen waardevolle vaardigheden als delen en samenwerken. Hun fantasie wordt geprikkeld, hun creativiteit groeit, en bovendien wordt het kind op cognitief, fysiek, sociaal én emotioneel vlak uitgedaagd. Daarom ontwikkelt Donker Spelen speelterreinen waar alle kinderen welkom zijn en lekker kunnen ravotten – ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij hebben immers net zo goed recht op de (ont)spanning van veilig samen buitenspelen.Samen spelen, ook met een beperking

Een bredere visie

Bij Donker Spelen ontwerpen we al jaren speelterreinen vanuit een visie die verdergaat dan alleen een schommel en een wipwap. Natuurlijk spelen is ons uitgangspunt, spelen met een natuurlijke aanleiding, en we zijn altijd op zoek naar manieren om die visie verder te verbreden.

 

Dankzij onze samenwerkingspartner Koninklijke Visio, het landelijke expertisecentrum voor blinden en slechtzienden, zijn we ons nadrukkelijker gaan toeleggen op inclusief spelen. Sindsdien werken we aan de ontwikkeling van speelterreinen die niet alleen het natuurlijk spelen bevorderen, maar ook aantrekkelijk zijn voor kinderen met een beperking.

 

 

Werken vanuit onze zintuigen

Bij Visio kregen onze projectleiders en ontwerpers de kans om met speciale brillen te voelen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Daardoor ontdekten we dat je de wereld op een heel andere manier waarneemt als je weinig of niets ziet: je voelt de slagschaduw van de bomen, hoort de weerkaatsing van geluid tegen een muur en ervaart je omgeving veel zintuiglijker.

 

Dat nieuwe inzicht in zintuiglijkheid gebruiken we inmiddels heel bewust in onze ontwerpprocessen. Net als kinderen met een visuele beperking werken onze ontwerpers daarbij actief vanuit hun zintuigen, en ze besteden extra aandacht aan de geleiding: van A naar B komen moet op zo’n speelterrein intuïtief en sensitief logisch zijn. Van de graslijn naar tegels, bijvoorbeeld – dat voel je met je stok en je voeten. En ook beplanting brengt je in een bepaalde routing.

 

 

Inclusief spelen - Onze ontwerpers besteden extra aandacht aan de geleiding: van A naar B komen moet op zo’n speelterrein intuïtief en sensitief logisch zijn.
Inclusief spelen - We hopen dat ze met elkaar optrekken en dat het speelterrein voor elk kind spannend is en uitdaging biedt, zodat iedereen erbij hoort
Inclusief spelen - De voelmuur is voorzien van plastic buizen en waterelementen, die de tastzin prikkelen.
Inclusief spelen - Kinderen inspecteren een bijenhotel.

Uit de rolstoel duikelen

Naast kinderen met een visuele beperking willen we ook dat andere kinderen zich welkom voelen op onze speelterreinen. Lichamelijk en verstandelijk beperkte kinderen hebben immers net zo goed recht op een plek waar ze worden uitgedaagd. We vergeten vaak dat een kind in een rolstoel ook behoefte heeft aan spanning, en dat dat kind het waarschijnlijk helemaal niet erg vindt als het een keer uit de rolstoel duikelt. Als volwassenen is het meestal onze eerste impuls om te beschermen, maar misschien moeten we het gewoon eens laten gebeuren – het kind gewoon eens de heuvel af laten roetsjen. Op een speelterrein dat veilig is, hoeft dat geen probleem te zijn.

 

Voldoende uitdaging is wat ons betreft de sleutel tot inclusief spelen. Ligt het speelterrein op een heuvel? Dan moet niet alleen het kleinste kind boven kunnen komen, maar moet er ook een uitdaging zijn voor het kind dat het allemaal al kan en beleefd heeft. Daarbij komt onze visie op natuurlijk spelen weer van pas: met een paar zwerfkeien, of een heuvel in een iets gekkere hoek, doe je ook het ervaren kind een plezier.

 

 

Voor alle kinderen

Ook voor onze ontwerpers gaan deze speelterreinen gepaard met een uitdaging. We ontwerpen namelijk zó dat je aan het speelterrein niet kunt zien dat het ook geschikt is voor kinderen met een beperking. Natuurlijk moeten alle kinderen zich er veilig voelen en zich goed kunnen oriënteren, en natuurlijk is er ruimte voor speciale toestellen als een rolstoelschommel – maar als een speelterrein bijvoorbeeld overduidelijk bedoeld is voor kinderen met een visuele beperking, gaan andere kinderen er waarschijnlijk niet spelen. De aanpassingen die we doen, moeten dus dusdanig zijn dat ze het kind met een beperking helpen, maar niet worden opgemerkt door andere kinderen.

 

Dit ontwerpidee sluit aan bij ons uitgangspunt voor deze speelterreinen: niet alleen kinderen met een beperking moeten er terecht kunnen, maar ook kinderen zonder beperking. We hopen dat ze met elkaar optrekken en dat het speelterrein voor elk kind spannend is en uitdaging biedt, zodat iedereen erbij hoort. Alle kinderen moeten ergens kunnen spelen en zich welkom voelen. Dat is moeilijk, maar wel mogelijk.

Groene ontdektuin voor kleine kinderen


Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) vroeg ons voor 
het Hummelhuis een buitentuin in te richten. In deze locatie middenin het stadcentrum, worden alleen de hummeltjes opgevangen van nul tot vier jaar oud. Ouders die voor het Hummelhuis kiezen, doen dat bewust vanwege de pedagogische uitgangspunten met ontdekkend leren en verantwoorde, gezonde voeding als speerpunten.

Inclusief spelen - Met een paar zwerfkeien, of een heuvel in een iets gekkere hoek, doe je ook het ervaren kind een plezier.

Gespecialiseerd op het gebied van inclusief spelen

 

Donker Spelen is gespecialiseerd in het ontwikkelen van speelterreinen die ook aantrekkelijk zijn voor kinderen met een beperking. Wij ontwikkelen veilige prikkelende speelomgevingen voor alle leeftijden.

 

Wilt u weten wat Donker Spelen voor u kan betekenen?

Inclusief spelen - Met een heuvel in een iets gekkere hoek, doe je ook het ervaren kind een plezier.
Inclusief spelen - Donker Spelen ontwikkelt speelterreinen waar alle kinderen welkom zijn en lekker kunnen ravotten.

Wij werken ook voor

Veelgestelde vragen

VIND HIERONDER HET ANTWOORD OP VEEL VAN UW VRAGEN

Wat is inclusief spelen?

Het uitgangspunt van onze speelterreinen is dat niet alleen kinderen met een beperking er terecht kunnen, maar ook kinderen zonder beperking. We hopen dat ze met elkaar optrekken en dat het speelterrein voor elk kind spannend is en uitdaging biedt, zodat iedereen erbij hoort. Alle kinderen moeten ergens kunnen spelen en zich welkom voelen. Dat is moeilijk, maar wel mogelijk.

 

Samen spelen?

Door samen te spelen leren kinderen waardevolle vaardigheden als delen en samenwerken. Hun fantasie wordt geprikkeld, hun creativiteit groeit, en bovendien wordt het kind op cognitief, fysiek, sociaal én emotioneel vlak uitgedaagd. Daarom ontwikkelt Donker Spelen speelterreinen waar alle kinderen welkom zijn en lekker kunnen ravotten – ook kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zij hebben immers net zo goed recht op de (ont)spanning van veilig samen buitenspelen.

 

Draagt spelen bij aan de gezondheid van kinderen?

In de buitenlucht zijn doet elk mens goed, dus ook jonge kinderen. Spelen en bewegen in een fijne speelomgeving is verder goed voor de cognitieve, motorische, sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling.

Welke vormen van spelen zijn er?

Er zijn kinderen die graag rennen, ravotten en avonturen beleven, oftewel heel actief zijn. Er zijn kinderen die zich prima in hun eentje vermaken en verhalen bedenken bij wat een speelomgeving biedt. Daarnaast zijn er kinderen die graag op onderzoek uitgaan, insecten en planten bekijken. En er zijn kinderen die graag met andere kinderen groepsspelen doen.
Al deze vormen van spelen krijgen ruimte in de speelomgeving die wij ontwerpen.

 

Waarom inclusief spelen?

Dankzij onze samenwerkingspartner Koninklijke Visio, het landelijke expertisecentrum voor blinden en slechtzienden, zijn we ons nadrukkelijker gaan toeleggen op inclusief spelen. Sindsdien werken we aan de ontwikkeling van speelterreinen die niet alleen het natuurlijk spelen bevorderen, maar ook aantrekkelijk zijn voor kinderen met een beperking.

 

Wat doen jullie op het gebied van gamification?

We volgen de trends op het gebied van gamification op de voet en zijn altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We kunnen gamification-elementen integreren in de speelomgeving.

Wat kan Donker Spelen voor u betekenen?

Van ontwerp tot realisatie: wij kunnen alles in orde maken om een speelomgeving in een openbare ruimte, op een camping of andersoortige recreatieterrein en kinderdagverblijf te realiseren. Ook de inspectie en het onderhoud van de speeltoestellen kunnen wij voor u in orde maken. We werken hiervoor samen met SpeelTopVeilig.

 

Waar voldoet een speelomgeving aan?

Al onze speelaanleidingen, speeltoestellen en valondergronden voldoen aan Europese normen (respectievelijk EN1176 en EN1177). Doordat we alle geleverde speeltoestellen laten keuren door SpeelTopVeilig, die ook de jaarlijkse inspecties kan uitvoeren, kunnen we de garantie geven dat kinderen veilig kunnen spelen in de speelomgeving.

 

Wat kost een speelomgeving?

Voor elk budget zijn uitnodigende speelomgevingen te realiseren. Kleurrijke markeringen en figuren op de grond zijn goedkoper dan klim- en klautertoestellen. Kinderen kunnen met elke speelaanleiding de leukste dingen doen. Onze ontwerpers weten precies hoe ze voor elke doelgroep een prikkelende speelomgeving kunnen creëren.

Omhoog