HUGO HOUDT HET HELDER

Deel 1

 

 

In de whitepaper Samenleven met het groen, onze route naar een gezonde openbare ruimte, staat hoe de Donker Groep denkt over circulariteit en duurzaamheid bij het beheer van de groene buitenruimte. Maar de praktijk is weerbarstig. Het denken vanuit administratieve systemen wint het vaak van het denken vanuit duurzame oplossingen. In zijn columns laat Hugo Later zijn groene geweten spreken en toont hij hoe een integrale kijk op duurzame oplossingen samen kan gaan met financiële duurzaamheid. In deze eerste column heeft Hugo het over wat de natuur ons opdraagt.

"eigenlijk zou je elke tegel waar groen groeit eruit moeten halen"

“Ik zeg wel eens uitdagend: eigenlijk zou je elke tegel waar groen groeit eruit moeten halen. Want, als er geen mensen op lopen of overheen rijden heb je op die plek ook geen verharding nodig en kun je de natuur daar de ruimte geven. Als je naar je eigen tuin kijkt, vertelt die tuin je wat er moet gebeuren: maaien, snoeien, plukken... Zo vertelt de groene openbare ruimte ons ook welke maatregelen er nodig zijn. Bij de Donker Groep gaan we voor wat ik noem ‘inclusief beheer’. Dat is niet de taken verdelen tussen verschillende  aannemers: grasmaaien door A, plantvakken schoonhouden door B, boomonderhoud door C. Want de buitenruimte is niet opgedeeld in zulke administratieve eenheden, het is één ecosysteem. Daarvoor is samenwerking en samenhang noodzakelijk.

Download onze Whitepaper

 

In de whitepaper Samenleven met het Groen laten we zien dat een nieuwe manier van groenbeheer hét antwoord is op wateroverlast en hittestress, en dat meer groen - en meer biodiversiteit - in onze openbare ruimte tot een enorme verbetering van de leefkwaliteit leidt.

 

Ik zou de bomen willen gebruiken voor de horizontale en verticale gelaagdheid, en voor het vasthouden van het water. Ik zou niet uitsluitend strak gemaaid gras willen zien, maar bloemweidemengsels waar we een pad doorheen kunnen maaien. Op dat pad kunnen de mensen lekker wandelen met de hond. Als die hond zijn ontlasting in het lange gras doet, hebben de spelende kinderen daar ook geen last van... En als iemand daar op een klein stukje grond tomaten wil verbouwen, dan kan dat ook.

Op die manier los je zoveel problemen tegelijkertijd op. Want, de groene buitenruimte laat zich niet vangen in een Excel-sheet met taken voor A, B en C, maar zij vertelt ons zelf wat ze nodig heeft. Het is aan ons om daar goed naar te leren luisteren.”

Hugo Later

Vragen?

Hugo Later
Manager Markt & Innovatie

06 - 12 66 66 56
Omhoog