'In totaal is het mogelijk om een investeringsaftrek van 64% te realiseren voor een investering in groen'

Subsidie voor een groene wand

Fiscaal voordeel bij investeringen in groenoplossingen

 

Bij Donker Groep hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan en concrete doelen gesteld om in de toekomst, in 2035, volledig duurzaam te opereren. Dat wil zeggen zonder negatieve impact, maar met een herstellende bijdrage aan de aarde en alles wat daar op leeft. En dat doen we door verschillende groenoplossingen aan te bieden.

Voordelen van groen

Groen heeft veel voordelen die meer dan ooit bewezen worden aan de hand van onderzoeken. Zo werkt groen als remedie tegen hittestress en kunnen we wateroverlast beperken. Bovendien heeft groen een positief even op de gezondheid van mensen: groen werkt als preventieve gezondheidszorg.

 

Voor ons mensen heeft groen nog meer toegevoegde waarde. Het is bewezen dat groen ons welzijn positief beïnvloedt, onze creativiteit en productiviteit stimuleert en klachten rondom gezondheid vermindert. Planten verminderen stress, verlagen het ziekteverzuim en verhogen ons werkgeluk. We hebben groen nodig. Zeker in een tijd als deze, waarin thuiswerken de norm is en afstand houden verwacht wordt.

Extra stimulans met fiscale regelingen

De noodzaak van groen was al voor de corona-tijd duidelijk. Ook bij de regering. Sinds 1 januari worden ondernemers en bedrijven gestimuleerd te investeren in het groen. Fiscale regelingen kunnen toepast worden wanneer groenoplossingen significant bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koeling, zuivering en isolatie voor binnen, of het stimuleren van de biodiversiteit en bijdragen aan het welzijn van de mens buiten.

'Het is bewezen dat groen ons welzijn positief beïnvloedt, onze creativiteit en productiviteit stimuleert en klachten rondom gezondheid vermindert'

Welke groenoplossingen komen hiervoor in aanmerking?

Het is niet zozeer de groenoplossing, maar het effect ervan dat de doorslag geeft of een ondernemer of organisatie in aanmerking komt voor een fiscale ‘korting’. Het is dus van belang dat niet alleen gekeken wordt naar de vorm, maar vooral naar hoe het groen zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden zodat optimaal wordt geprofiteerd van de positieve uitwerking die planten kunnen hebben.

 

Groenoplossingen waar je aan kunt denken zijn:

  • Een groendak of daktuin
  • Een groene gevel of wand
  • Natuurlijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
  • Voorzieningen voor het versterken van de biodiversiteit
  • Voorzieningen voor het versterken van biodiversiteit

Deze groenoplossingen komen dus niet per definitie in aanmerking voor de fiscale regeling. Het is van belang dat de invulling goed doordacht wordt. Hier kunnen onze experts bij helpen.

 

Een groene wand is een absolute eyecatcher
Groene gevels hebben uiteenlopende voordelen
Groene daktuin met subsidie levert veel op
Groendaken zijn er in allerlei soorten en maten
Groene wanden in het onderwijs hebben vele voordelen
Een groene gevel verlaagd de energiekosten door betere isolatie
Een plantenwand verhoogt de productiviteit en verbetert het concentratievermogen

Fiscale ‘korting’ en liquiditeitsvoordeel

De fiscale regeling bestaat uit twee aftrekposten die in mindering gebracht mogen worden op het resultaat voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

 

Kleinschaligheidsaftrek

De eerste aftrekpost is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Stel dat u een groene gevel of wand wilt laten aanbrengen, dan heeft u al snel recht op een KIA van 28% van het investeringsbedrag.

 

Milieu-investeringsaftrek

De tweede aftrekpost is de milieu-investeringsaftrek (MIA). Over deze groene gevel of wand kunt u in aanmerking komen voor een MIA van 36% van het investeringsbedrag.

 

Daarbij is het ook mogelijk om deze aftrekposten, de KIA en de MIA, combineren. In totaal is het dus mogelijk om een investeringsaftrek van 64% te realiseren voor een investering in groen. Kanttekening die daarbij geplaatst moet worden, is dat het werkelijke voordeel ook afhankelijk is van de fiscale situatie en de financiële resultaten van investeerder. 

Liquiditeitsvoordeel realiseren met de VAMIL-regeling

Naast de twee aftrekposten is het daarnaast mogelijk gebruik te maken van de VAMIL-regeling. VAMIL staat voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen en betreffen subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

 

De VAMIL-regeling maakt het mogelijk om een investering op een willekeurig, door jou gekozen moment, af te schrijven. Hierdoor verlaag je de fiscale winst in een jaar, wat resulteert in minder belasting. Daarmee realiseer je dus een rente- en liquiditeitsvoordeel. 

Subsidie voor een plantenwand

Meer weten over de bovenstaande regelingen?

 

Bezoek de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of van de Belastingdienst voor meer informatie.

 

Benieuwd naar wat we met Donker Groep voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog