Groenonderhoud en terreinbeheer - hovenier aan het werk

Groenonderhoud en terreinbeheer

Zoekt u vakkundig onderhoud en beheer voor uw tuin, park, bos, (totale) openbare ruimte of private domein? Donker staat al sinds 1961 voor professioneel groenonderhoud en terreinbeheer.

Totaal groenonderhoud

Een kleine tuin, grote bedrijfstuin of compleet terrein netjes en begaanbaar maken en houden is vaak tijdrovend. Onze groenbeheerders zijn ervaren en efficiënt en zorgen voor zowel groen- en terreinonderhoud als voor terreinbeheer. Duurzaamheid vormt daarbij ons uitgangspunt. Boombeheer, gras maaien, onkruid wieden en snoeiwerkzaamheden; als u het totale groenonderhoud aan ons uitbesteedt in een langdurig contract, bieden we aantrekkelijke kortingen aan op de vaste prijs per jaar. Ook tijdelijke onderhoudsklussen kunnen we voor u uitvoeren.

Integraal onderhoud openbare ruimte

Onze integrale aanpak betekent naast het groenonderhoud ook het totale terreinbeheer van uw openbare ruimte. Denk hierbij aan herstraten, inspectie en leegzuigen van putten en kolken, vegen van bestratingen, opruimen van zwerfafval en onkruidbestrijding op verhardingen. Ook het reinigen en repareren van bankjes en ander terreinmeubilair, het keuren en repareren van speeltoestellen en schoonmaken van verlichtingsarmaturen en verkeersborden vallen hieronder.

Ecologisch groenbeheer

Iedere groene buitenruimte vraagt om een andere, specialistische aanpak. Wij kiezen bij voorkeur voor ecologisch groenbeheer; een beheervorm waarbij behoud van de inheemse flora en fauna centraal staan. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van natuurvriendelijke oevers en bloemenweides. Bij ecologisch groenbeheer wordt gewerkt zonder onkruidbestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hiermee streven we overal naar een evenwicht in de natuur en een waardevolle bijdrage aan zowel de leefomgeving als leefbaarheid. U leest er meer over in onze missie.

 

 

Bestrijding van invasieve exoten

Een bijzondere vorm van onderhoud betreft het bestrijden van invasieve exoten. Dit is complexe problematiek waarvoor per soort diverse bestrijdingsmethoden gelden. Met de milieuvriendelijke bestrijding van deze waterplanten hebben wij veel ervaring opgedaan bij waterschappen. Ook dit speciaal onderhoud voeren we graag voor u uit.

 

Respectvol onderhoud begraafplaats

Het onderhoud van een begraafplaats vraagt om een speciale aanpak. Denk aan het voorzichtig omgaan met de graven bij bladverwijdering en het snoeien van bomen. En aan de werkzaamheden afstemmen op geplande begrafenissen en rouwstoeten, zodat we rouwenden niet storen met geluidsoverlast. U kunt er zeker van zijn dat onze hoveniers bij het onderhoudswerk op uw begraafplaats respect hebben voor de bezoekers en de plek.

Zelf bepalen hoe uw groen eruitziet

Voor tuinonderhoud bieden we verschillende onderhoudsconcepten. Zo kunt u met EverGreen Care, aan de hand van beelden of frequentie, bepalen hoe uw tuin of terrein eruit moet zien. Naast een permanente goede representatie van uw groen, staat kostenbeheersing centraal in dit concept. U kunt ook kiezen voor het onderhouden van uw tuin of terrein op regiebasis.

Groenonderhoud en terreinbeheer - tuinonderhoud op regiebasis
Groenonderhoud en terreinbeheer - adviseur en opdrachtgever in gesprek

Wij vertellen u er graag meer over

Hoofdkwartier Donker Groep

0515 41 73 25
Hoofdkwartier Sneek

Harste 5
8602 JX Sneek

Postadres

Postbus 145
8600 AC Sneek

Contact

0515 - 41 73 25
info@donkergroep.com