Privacy statement

Deze website is van Donker Groep ingeschreven bij KvK onder nummer 011 00317.

 

Deze website is van Donker Groep. Wanneer je gebruik maakt van de website van Donker Groep, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens Donker Groep kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een kennissessie.

 

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. 

 

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de Donker Groep-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:
• Navigatie door de website;
• Invullen van formulieren.

 

Wat doen we met je gegevens?
Donker Groep bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
• Registeren van aanmeldingen voor events;
• Het opslaan van noodzakelijke gegevens in een sollicitatieprocedure;
• Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring en marketingdoeleinden door je surfgedrag te delen met partners;
Donker Groep bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

 

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Donker Groep streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

 

Met wie deelt Donker Groep jouw gegevens?
Donker Groep gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google, Hotjar, LinkedIn, Instagram en SharpSpring. Met YouTube delen wij je gebruik van video’s op onze website.

 

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

 

Inzicht in je gegevens?
Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die Donker Groep over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij Donker Groep. Op basis van de uitkomsten kun je Donker Groep verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar Donker Groep, t.n.v. dataverzoek, Harste 5, 8602 JX Sneek. We zullen dan binnen twee maanden je verzoek behandelen.

 

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door Donker Groep? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Voorbeeld van een Privacy statement
Het is toegestaan om dit Privacy Statement als inspiratie te hanteren voor eigen gebruik.

Omhoog