Biophilic design

De mens heeft een aangeboren behoefte aan natuur om zich heen. In een groene omgeving voelen we ons beter, zijn we gezonder en hebben we minder last van stress. Biophilic design – ontwerpen vanuit die menselijke verbondenheid met de natuur – haalt de natuur van buiten naar binnen. Zo creëren we een omgeving die prettig is voor de gebruikers en die aantoonbaar bijdraagt aan gezondheid, welzijn en productiviteit.

Ben je op zoek naar een biophilic design?

ING biophilic design

Duurzame Thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, zetten we ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden.

Biophilic design bij Donker Design

Donker Design ontwerpt en realiseert biophilic interieurs voor bedrijven, zorginstellingen en scholen. Daarbij is niet alleen de beleving van groene planten van belang, maar ook de werking ervan: het vermogen om de lucht te zuiveren, warmte en geluid te absorberen, zuurstof te produceren en de luchtvochtigheid te verbeteren.

We herstellen op deze manier de biologische verbinding met de natuur die wij als mens hebben, maar kwijt zijn geraakt. Wetenschappelijke studies wijzen uit dat je minder stress ervaart, een verbeterde stemming, cognitieve functies en betere gezondheid realiseert én een verbeterde kwaliteit van leven krijgt. We gebruiken het in onze ontwerpen door het nabootsen van natuur in ritme, vorm en kleur of als directe verbinding met de natuur.

Om de positieve effecten van biophilic design te bereiken, is het noodzakelijk om een doordacht interieurontwerp te ontwikkelen. Je bereikt het niet door wat willekeurige planten op willekeurige plekken neer te zetten. Ze hebben allemaal verschillende eigenschappen, sommige soorten zijn goed in luchtvochtigheid, andere in luchtzuivering, hoeveel licht en ruimte heeft de plant nodig, en wat voor klimatologische omstandigheden? Er is een uitgekiende mix nodig om de planten het effectiefst in te zetten.

beplantingsplan door donker design

Circulaire binnenbeplanting

Bij Donker Design ontwerpen we met circulaire binnenbeplanting. Hierbij blijven de planten in eigendom en beheer van de leverancier. Op die manier is er geen investering nodig in de aanschaf van de planten, maar wordt het onderdeel van de reguliere kostenstructuur.

Heb je vragen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over Biophilic Design? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog