Natuurontwikkeling

Meer natuur in verstedelijkte gebieden is hard nodig. Natuurontwikkeling draagt daaraan bij door de abiotische factoren te versterken. Dat zijn de niet-levende invloeden op planten en dieren – lucht, licht, water, bodem en temperatuur. Hierin investeren met de focus op organismen die oorspronkelijk in het gebied thuishoren, draagt bij aan de ontwikkeling van de natuur.

Natuurontwikkeling varieert van het creëren van ruimte voor de wolf tot aan het faciliteren van nieuwe natuur op terreinen en kavels, in parken en bedrijfstuinen en op daken.

Meer weten over natuurontwikkeling?

Uitvoering natuurontwikkeling

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Natuurontwikkeling: de aanpak van Donker Design

Onze aanpak begint met de vraag: wat gaan we in dit gebied aan natuur toevoegen en heeft dat zin?

Voor het antwoord op die vraag volgen we de abiotische factoren. Verder bekijken we welke flora en fauna er in het gebied aanwezig is. Alle doelsoorten moeten aansluiten op de lokale natuurwaarden. Door de natuur naar de stad en het landelijk gebied te brengen, komen mens en natuur dichter bij elkaar en wordt de biodiversiteit verhoogd. Ons ontwerp vormt de basis en de natuur mag hier verder invulling aan geven. Middels natuurvolgend beheer komt de potentie van de plek uiteindelijk tot volle bloei.

Interesse?

Wil je natuurontwikkelingt? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog