Natuurinclusief

In een verstedelijkt land als Nederland staat de biodiversiteit sterk onder druk. Onze traditionele benadering van bouwen en landbouw zorgt ervoor dat planten en dieren in rap tempo verdwijnen. Zo’n 50 procent van onze inheemse boom– en struiksoorten zijn al zeldzaam en/of worden met uitsterven bedreigd.

Het planten van wat extra bomen en het zaaien van bijenlinten is onvoldoende om die ontwikkeling te stoppen. Hoog tijd voor een nieuwe aanpak, met de lokale biodiversiteit als uitgangspunt. En dus voor de natuurinclusieve visie van Donker Design!

Hulp nodig met natuurinclusieve ontwerpen?

Natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusieve oplossingen

Een leefomgeving, welke natuurinclusief is, in Nederland is hard nodig én realiseerbaar. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers zetten wij daarvoor onder meer de volgende oplossingen in:

 

Onze natuurinclusieve aanpak

Voor ons begint elk natuurinclusief ontwerp met twee vragen:

  • Welke flora en fauna komt voor in de directe omgeving?
  • Welke soorten willen we versterken of nieuwe leefruimte bieden?

Van daaruit starten we met het analyseren van het gebouwontwerp. Samen met de bouwkundig architect bekijken we welke mogelijkheden er zijn om natuurinclusief bouwen tot in de kleinste details door te voeren. We bekijken welke lokale ecosystemen kunnen aansluiten op de ontwikkeling en welke voorwaarden we hiervoor in het ontwerp moeten integreren.

Ecologisch ontwerpen is een van de pijlers van onze ontwerpen Vervolgens bekijken we waar de verschillende soorten behoefte aan hebben. Indien nodig passen we het ontwerp hierop aan. Vanuit de gedefinieerde behoeften maken we een connectie tussen gebouw en maaiveld en de benodigde habitats voor de gewenste soorten.

De natuurinclusieve leefomgeving

Een natuurinclusieve leefomgeving is een samenhangende infrastructuur van groen (en blauw) in bebouwd gebied, waarin zowel bloemen, struiken, planten en dieren als mensen zich thuis voelen. Met verbindingen via lanen, perken, parken en groenstroken, maar ook via gebouwen, die als ‘stepping stones’ fungeren.

Door architectuur en landschap beter in elkaar te laten overvloeien (biophilic design) en door de natuur te bestuderen en te kopiëren, kan de gebouwde leefomgeving de redding worden voor de biodiversiteit.

 

Natuurinclusieve leefomgeving

Natuurinclusieve daktuin

Onze natuurinclusieve visie

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen, waarbij we zó ontwerpen, bouwen en inrichten dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Natuurinclusief bouwen stelt ons in staat om de verbinding en balans tussen mens en natuur te herstellen.

Vanuit onze natuurinclusieve visie ontwerpen we voor elke leefomgeving een gezond ecosysteem, met balans voor mens, plant en dier. Een diverse, veerkrachtige groenstructuur in stedelijk gebied, die meerwaarde creëert voor de biodiversiteit én oog heeft voor duurzaamheid, klimaatbeheersing en fijnstofopvang. Die uiteraard prachtig is om te zien.

 

Om deze natuurinclusieve visie te kunnen realiseren, beschikken wij over onmisbare specialistische kennis van soorten, rassen, hun ideale omstandigheden en hoe ze elkaar beïnvloeden. Inheemse soorten en bomen, struiken en bloemen die we dreigen te verliezen, vormen de basis van onze ontwerpen.

Zo creëren we een samenhangend, robuust groenontwerp, waarin soorten en rassen elkaar én het natuurlijk systeem versterken. Op langere termijn besparen we hiermee ook kosten van beheer en bestrijding van de eikenprocessierups, de iepziekte en essentaksterfte. Tot slot kiezen wij bij elk project voor levensvriendelijk materiaal: biologisch geteeld, gifvrij groen, waar insecten en vogels veilig van kunnen eten.

 

Natuurinclusiviteit in de stad

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over een natuurinclusieve visie? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog