Landschapsontwerp

Een landschapsontwerp is feitelijk de basis van alles wat wij doen. Elke kavel die wordt (her)ingericht heeft om te beginnen een ontwerp nodig: een  plan waarin alle wensen, eisen, mogelijkheden en randvoorwaarden worden vastgelegd.

Als tuin- en landschapsontwerpers leveren wij maatwerk, dat rekening houdt met mens, natuur, ecologie, biodiversiteit, bodem, water en tal van andere factoren. Of het nu gaat om een speeltuin, een woonwijk of een bedrijventerrein.

Heb je een landschapsontwerp nodig?

Landschapsontwerpers in actie

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, Natuurinclusiviteit, Circulariteit & de Gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, willen wij bekende problemen zoals hittestress en wateroverlast tegengaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in Nederland herstellen. Wij zetten ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden. 

 

Landschapsontwerp door Donker Design

Eerst brengen we de wensen van de klant in kaart. Vervolgens voeren we intensieve gesprekken, waarin we net zo lang doorvragen tot we ‘de vraag achter de vraag’ helder hebben. Dat voegen we vervolgens samen met wat het landschap nodig heeft.

Het resultaat: een schets van een landschapsontwerp in de vorm van een plankaart, eventueel aangevuld met een 3D-visualisatie. De schets doorloopt verschillende fases, totdat er een definitief uitvoeringsontwerp ligt. Onze collega's van Donker Groen gaan daar vervolgens buiten mee aan de slag.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over een landschapsontwerp? Stuur ons gerust je vragen.

 

Omhoog