Landschapsontwerp

Een landschapsontwerp is feitelijk de basis van alles wat wij doen. Elke kavel die wordt (her)ingericht heeft om te beginnen een ontwerp nodig: een  plan waarin alle wensen, eisen, mogelijkheden en randvoorwaarden worden vastgelegd.

Als tuin- en landschapsontwerpers leveren wij maatwerk, dat rekening houdt met mens, natuur, ecologie, biodiversiteit, bodem, water en tal van andere factoren. Of het nu gaat om een speeltuin, een woonwijk of een bedrijventerrein.

In gesprek met een ontwerper over een landschapsontwerp?

Uitvoering landschapsontwerp

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Landschapsontwerp door Donker Design

Eerst brengen we de wensen van de klant in kaart. Vervolgens voeren we intensieve gesprekken, waarin we net zo lang doorvragen tot we ‘de vraag achter de vraag’ helder hebben. Dat voegen we vervolgens samen met wat het landschap nodig heeft.

Het resultaat: een schets van een landschapsontwerp in de vorm van een plankaart, eventueel aangevuld met een 3D-visualisatie. De schets doorloopt verschillende fases, totdat er een definitief uitvoeringsontwerp ligt. Onze collega's van Donker Groen gaan daar vervolgens buiten mee aan de slag.

Interesse?

Wil je een landschapsontwerp? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog