Oplossingen

Onze expertise ligt in de 5 thema’s Circulariteit, Klimaatadaptatie, Natuurinclusief, Biophilic Design en de Gezonde Stad. Complexe onderwerpen die veel omvatten en niet altijd even toegankelijk zijn voor bedrijven die er iets mee willen. Bij Donker Design begrijpen we dat deze thematiek overweldigend kan zijn. Om die reden hebben wij deze kwesties gedistilleerd in passende, methodische oplossingen die concreet en behapbaar zijn.

De oplossingen variëren van het inzichtelijk maken hoe omgevingen kunnen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit, een eerste stap zetten om een terrein te verduurzamen tot het ontwikkelen van een compleet landschapsontwerp. Achter elk van deze oplossingen is de natuur onze adviseur.

Filters:

Dienst

Specialismen

Werkvelden

Omhoog