Klimaatstresstest

Het veranderende klimaat zorgt steeds vaker voor weersomstandigheden waar we niet goed op zijn voorbereid. Daarom is het van belang om inzichtelijk te krijgen wat de klimaat bedreigingen én kansen voor een stad, wijk of gebied zijn. Een klimaatstresstest is een goed begin om alle klimatologische kwetsbaarheden van een gebied in kaart te brengen.

De test geeft inzicht in vier kwetsbaarheden: de kans op wateroverlast door extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingsrisico. Met de uitkomsten van de test en de bijbehorende aanbevelingen maak je de juiste keuzes. Toekomstbestendige keuzes, goed voor mens en milieu.

Meer weten over de klimaatstresstest?

Uitvoering klimaatstresstest

Duurzame thema's

Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, biophilic design, circulariteit & de gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. We zetten ons in om mens en natuur opnieuw met elkaar te verbinden door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen.

 

Hoe werkt de klimaatstresstest?

Donker Design voert alle bureauwerk uit dat noodzakelijk is voor een gedegen klimaatstresstest. Wij verzamelen de juiste relevante kaarten en informatie en werken die uit in een heldere rapportage, inclusief concrete aanbevelingen. Daarmee kun je direct aan de slag.

De uitkomst van de test opent ogen – en daarmee de mogelijkheid om vanuit de vastgestelde kwetsbaarheden te acteren. Je krijgt inzicht in wat op welke plek mis kan gaan en hoe je daarop kunt anticiperen. Het resultaat: een duurzaam ontwikkeld terrein dat aansluit bij de allerlaatste inzichten op het gebied van klimaat.

Interesse?

Wil je een klimaatstresstest? Ontvang een gratis offerte.

 

Omhoog