Duurzame Thema's

Klimaatadaptatie, Natuurinclusiviteit, Circulariteit & de Gezonde stad zijn thema's waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Door deze thematiek te integreren in onze buiten- en binnen ontwerpen, willen wij bekende problemen zoals hittestress en wateroverlast tegengaan en tegelijkertijd de biodiversiteit in Nederland herstellen. Wij zetten ons volledig in om de mens en de natuur opnieuw met elkaar te verbinden. 

Om deze thema's te verwerken in onze ontwerpen is veel kunde en kennis nodig. Gelukkig hebben wij met ons team alle expertise in huis die voortkomt uit jarenlange ervaring. De thema's waarin wij ons specialiseren vind je op deze pagina.

Het leefbaar houden van de leefomgeving van mens en dier is één van de grote opgaves van deze tijd. Onze adviseurs en ingenieurs ondersteunen je op het gebied van klimaatadaptatie. Met technische knowhow, ontwerpexpertise en een groen hart.

Vanuit onze natuurinclusieve visie ontwerpen we voor elke leefomgeving een gezond ecosysteem, met balans voor mens, plant en dier. Een diverse, veerkrachtige groenstructuur in stedelijk gebied, die meerwaarde creëert voor de biodiversiteit.

In de ontwerpen van Donker Design staat circulariteit voorop. Met onze expertise helpen we jou je plannen circulair uit te voeren. Samen dragen we bij aan een volledig circulaire economie in 2050.

In de ontwerpen van Donker Design staat de gezonde stad centraal. Het is onderdeel van onze missie om de stedelijke omgeving zodanig in te richten, dat mens en natuur zich er thuis voelen. Nu en in de komende decennia.

Ideeën uitwisselen?

Wil je met een adviseur van Donker Design brainstormen over deze duurzame thema's? We voorzien je graag van ideeën en adviezen!

 

Omhoog