Groen maakt gelukkig

Groeiplaatsen onder verharding

Heb je beperkte ruimte maar wil je toch bomen laten groeien in een stedelijke omgeving? Een groeiplaats onder verharding is de perfecte oplossing. Deze speciaal ontworpen ruimte onder verharde oppervlakken, zoals wegen of voetpaden, is ingericht om de wortels van de boom de ruimte en voedingsstoffen te geven die ze nodig hebben om te floreren. Dus, zelfs als de ruimte schaars is, kun je met een groeiplaats onder verharding groen behouden of toevoegen aan jouw stedelijke landschap.

Substraat voor parkeerplaatsen of doorgaande wegen

Groeiplaatsen onder uiteenlopende belastende situaties, variërend van lichte tot zware belasting zoals een groene parkeerplaats moet een groot draagvermogen hebben. Het is van belang om een evenwicht te vinden tussen groene en civiele eigenschappen.

 

Een product met de draagkracht vergelijkbaar met of hoger dan puinfundatie is UrbanGranulaat. Het heeft een zeer hoog doorwortelbaar volume (± 45%), is opgebouwd uit massief kwartsgesteente en bij gebruik treedt er geen zettingsverschil op. 

 

Substraat voor woonwijken

Een woonwijk met straten, parkeervakken en voet- en fietspaden is een gemiddeld belastbare situatie, waarbij nazakken door trillingen onwenselijk is. In deze situatie wordt het draagkrachtige UrbanSand 60-40 gebruikt als onderlaag, aangevuld met (verrijkt) UrbanSubstraat als toplaag. UrbanSand heeft een doorwortelbaar volume van >40% en is door de fijne structuur probleemloos aan te brengen, ook bij bestaande bomen en beworteling.

 

Substraat voor fietspaden

Onder licht belastbare verharding zoals voet- en fietspaden (zonder gladheidsbestrijding) is het van belang de opname van voedingsstoffen door bomen die in de buurt staan te waarborgen. UrbanSand 60-40 is hiervoor een ideaal product. Het is een zeer hoekig, ééntoppig zand met een van nature lagere pH zonder ongewenste zouten. Door toevoeging van een voedingsgrond met de juiste pH en nutriënten (verrijkt UrbanSubstraat) wordt de groei van bomen en groen rondom fietspaden en trottoirs verzekerd.

  • Voor groeiplaatsen onder licht tot zwaar belastbare situaties
  • Voor parkeerplaatsen of doorgaande wegen, woonwijken, fietspaden en boombunkers
  • De juiste balans tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht)

Toepassingen

Zoek je naar betrouwbare substraattoepassingen voor jouw bouw- of landschapsprojecten? Wij produceren, in samenwerking met BVB Landscaping, perfecte bodemoplossingen voor groene parkeerplaatsen, daktuinen, stadparken en nog veel meer.

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over toepasbare substraten voor jouw terrein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog