Groen Maakt Gelukkig

Onze duurzame ambities


Onze organisatie is bezig aan een beweging waarmee we veranderen van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Groen heeft hier de betekenis van duurzaam en circulair. We willen in de toekomst volledig duurzaam opereren, dat wil zeggen zonder negatieve impact, maar met een herstellende bijdrage aan de aarde en alles wat daar op leeft. 

In onze transformatie naar een groen bedrijf gaan we nog een flinke stap verder dan alleen duurzaam. In 2035 willen we namelijk volledig circulair functioneren. Zonder leefbare planeet is er immers ook geen markt voor onze diensten. En ik denk dat juist wij, met onze achtergrond, drijfveren en reikwijdte, hier echt een unieke uitgangspositie voor hebben. Dan is willen ook kunnen!

 

Anja Kanters
Algemeen directeur Donker Groep

 

De Groene Gids

Donker Groep wil werken zonder negatieve impact en juist bijdragen aan herstel van de aarde en al wat daar op leeft. Om dit te bereiken hebben we een visie ontwikkeld die in zes doelen omschrijft wat wij willen bereiken in 2035. Dit is onze Groene Gids. 

 

  • Wij zijn goed voor al wat leeft
  • Wij oogsten welzijn met ons werk
  • Wij werken net als de natuur circulair
  • Wij dragen volop bij aan een beter klimaat
  • Wij innoveren voortdurend
  • Wij zijn een groene gids
Duurzaamheidsdoelstellingen intern Duurzaamheidsdoelstellingen extern

Sociaal ondernemerschap

Werken met mensen met een beperking is voor ons vanzelfsprekend en wordt in al onze vestigingen gestimuleerd. Het is ons doel deze mensen een mooie baan te geven in een prachtig vak. Bij Donker Groen werken momenteel bijna 200 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Ze worden dagelijks aangestuurd door hoveniers die specifiek zijn opgeleid voor deze begeleiding. Al vijf jaar lang volgen geselecteerde hoveniers bij Donker Groen een vijfdaagse opleiding ‘Bijzonder begeleiden en coachen’. De begeleiding richt zich uiteraard op productie en veiligheid, maar vooral ook op motivatie, ‘erbij horen’ en het groeien naar een zekere mate van vakbekwaamheid en fitheid voor de arbeidsmarkt.

De dagelijkse praktijk

      

In 2025 is 90% van ons handgereedschap elektrisch.

 

Meer informatie

     

Wij gaan voor sociale duurzaamheid

 

Meer informatie

60% personen auto's emissievrij in 2024

    

60% van onze personenauto's zijn in 2024 emissievrij.

   

Oude matrassen krijgen een nieuw leven onder speeltoestellen.

 

Meer informatie

    

99% van onze vaste planten gifvrij in 2021.

    

Handgemaakte manden door vrouwen in de armste regio's van de wereld.

 

Meer informatie

Een greep uit onze duurzame verhalen

     

Project Circl ABN AMRO - Eerste circulaire daktuin van Nederland
Project Euvelgunne Groningen - Een groen bedrijventerrein dat klimaat én natuur ten goede komt
Project Clausplein Eindhoven - Van volledig versteend plein met extreme temperaturen naar een groene, duurzame plek waar je wil verblijven.

     

Onze impact op maatschappelijke thema's

Wateroverlast

Wateroverlast


In de afgelopen decennia is het groen meer en meer verdrongen door bebouwing en bestrating. Maar hoe meer we de bodem bedekken, hoe minder het water op een natuurlijke manier kan worden verwerkt. Elke nieuwe aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken en wegen onttrekken we aan de capaciteit van de bodem om water door te laten.

      

Groen als remedie tegen hittestress


Onze zomers worden steeds warmer door klimaatverandering en daardoor krijgen we in de toekomst vaker te maken met hittegolven. Vaak gaat dat gepaard met hittestress. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, van slapeloosheid tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs overlijden. Maar ook slechtere leer- en werkprestaties, slechtere luchtkwaliteit en een hoger energieverbruik. Er is een remedie tegen hittestress: Groen!

Groen als remedie tegen hittestress

     

Groen als preventieve gezondheidszorg

Groen als preventieve gezondheidszorg


Onze zomers worden steeds warmer door klimaatverandering en daardoor krijgen we in de toekomst vaker te maken met hittegolven. Vaak gaat dat gepaard met hittestress. Dit heeft een grote impact op onze samenleving, van slapeloosheid tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs overlijden. Maar ook slechtere leer- en werkprestaties, slechtere luchtkwaliteit en een hoger energieverbruik. Er is een remedie tegen hittestress: Groen!

    

Samenwerkingsverbanden

Daadkrachtig veranderen we van een groenbedrijf naar een groen bedrijf. Dat ene, losse woordje ‘groen’ betekent steeds vaker duurzaam. 

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

    

Omhoog