Groen maakt gelukkig
Het onderhouden van groen op een bedrijfsterrein

Substraten

Donker is specialist als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit in de openbare ruimte; van daktuinen, plantsoenen en stadsparken tot sportvelden en parkeerplaatsen.

Meer weten over onze substraten?

Waarom kies je voor ons?

  • Strikte kwaliteitsborging
  • Toekomstgerichte- en duurzame oplossingen
  • Constante controle op fysische en chemische eigenschappen
  • Doorlopende investering in productontwikkeling en verduurzaming van substraten
Het onderhouden van groen op een bedrijfsterrein

Onze substraten

Donker Substrates draagt met haar substraten bij aan de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering. We investeren continue in de doorontwikkeling van substraten op het gebied van weerbaarheid, stuurbaarheid en duurzaamheid.

 

Hieronder een greep uit onze substraten:

Download onze Whitepaper

Een goede bodem zorgt ervoor dat bomen en planten honderden jaren kunnen voortbestaan. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. In deze whitepaper vind je zowel theorie als toepassingen voor het creëren van de meest vruchtbare groeiplaatsen.

Substraat projecten

Voor klanten binnen verschillende branches hebben wij de aanleg van groenprojecten mogen verzorgen met maatwerk substraten en breed advies over groeiplaatsinrichting.

 

Beweegtuin: Martini Ziekenhuis, Groningen
Openbare ruimte: Land van Bartje, Ees
Bedrijfstuin: Foppingadreef, Amsterdam
Openbare ruimte: FloriWorld
Daktuin: Circl, ABN AMRO, Zuidas in Amsterdam
Openbare ruimte: Clausplein, Eindhoven

Substraten voor diverse toepassingen

Wij produceren substraten voor de openbare ruimte en maatwerk substraten voor groeiplaatsverbetering; van daktuinen, plantsoenen en stadsparken tot sportvelden en parkeerplaatsen.

Groeiplaats onder verharding

Groeiplaatsen onder verharding

Groeiplaatsen onder licht tot zwaar belastbare situaties hebben verschillende substraten nodig. Van belang is de juiste balans tussen groene eigenschappen (gezonde groei) en civiele eigenschappen (voldoende draagkracht).

Groeiplaatsen open verharding

Als bomen zelf konden kiezen, zou hun voorkeur uitgaan naar een groeiplaats met structuurvolle, voedingsrijke bomengrond. Hoewel niet de bedoeling, worden plantvakken, boomspiegels en borders vaak betreden. Donker Substrates adviseert over dergelijke groeiplaatsen en levert passende substraatproducten.

Groeiplaats open grond

Daktuinen

Daktuinen zorgen voor tijdelijke opvang van regenwater, voor zuivering van de lucht in stedelijk gebied, fijnstofreductie en biodiversiteit. Ze hebben een isolerende werking en bieden bescherming tegen weersinvloeden. Het type daktuinsubstraat heeft een zeer grote invloed op al deze facetten.

Groene parkeerplaatsen

Een parkeerplaats wordt zwaar belast en heeft een natuurlijke waterafvoer nodig. Donker Substrates levert funderingssubstraat en inveegsubstraat voor ècht groene parkeerplaatsen, alsmede diverse halfverhardingsproducten.

Groeiplaatsen op maat

Donker Substrates verricht bodemadvies en produceert maatwerk structuur- en voedingssubstraten. Het opwaarderen van gebiedseigen grond is vaak een reële optie. Om de grond te optimaliseren, wordt zowel de lokale uitgangssituatie als de gewenste eindsituatie in kaart gebracht.

Waterinfiltratie

Het veranderende klimaat vraagt om slim watermanagement. Het juiste substraat is essentieel in klimaatadaptieve ondergrondse groeiplaatsen.

Ideeën uitwisselen

Wil je met een adviseur van Donker brainstormen over mogelijk Groeiplaatsinrichting van jouw terrein? We voorzien je graag van ideeën en adviezen. Laat hieronder je gegevens achter!

 

Omhoog