Integraal Beheer Openbare Ruimte - Kinderen spelen in de openbare ruimte

Integraal beheer openbare ruimte

Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte spelen belevingswaarde en betrokkenheid een steeds grotere rol. Daarom werken wij volgens een integrale aanpak, met als doel: optimale beleving voor de buitenruimte-gebruiker en ontzorging van de beheerder. Wij helpen u met het toekomstbestendig maken van uw openbare ruimte.

Meerwaarde integrale aanpak

Een gezonde leefomgeving, klimaatdoelstellingen, circulariteit, burgerparticipatie; bij het beheer van de openbare ruimte hebben vooral gemeentelijke organisaties steeds meer te maken met allerlei maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt om een integrale aanpak met veel aandacht voor de betrokkenheid en tevredenheid van buitenruimte-gebruikers. Met integraal beheer openbare ruimte (IBOR) kijkt u verder dan de technische en financiële aspecten van beheer. We denken hierin graag met u mee. Bijvoorbeeld door het meetbaar maken van de belevingswaarde van uw openbare ruimte.

Samenwerken

Groenprojecten in de openbare ruimte hebben vaak een complex karakter door hun omvang en looptijd. Daarnaast zijn gebruikers van die ruimte vaker bereid te participeren in het beheer ervan, zelf initiatieven te ondernemen en vroegtijdig ideeën in te brengen bij nieuwe ontwikkelingen. Met integraal, gebiedsgericht beheer biedt u burgers de mogelijkheid samen met u en andere stakeholders de waarde van de openbare ruimte te vergroten. Wij hebben alle kennis en expertise in huis om u hierbij te ondersteunen.

Wij vertellen u er graag meer over

Hoofdkwartier Donker Groep

0515 41 73 25

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over onze projecten, onze duurzame koers en samenwerkingen op het gebied van sociaal werkgeverschap.

Voorwaarden Privacy statement Disclaimer