Donker Academy

 

Het personeel kan als belangrijk kapitaal van Donker worden beschouwd en in alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt is het werven, behouden en ontwikkelen van haar personeel van het grootste belang.

De opleidingskalender van 2021 was bijzonder ruim gevuld.  In de eerste plaats vanwege de verruimde mogelijkheden om de noodzakelijke cursussen, die in het voorgaande jaar vanwege de Coronapandemie, niet georganiseerd konden worden. Daarnaast konden verschillende interne leerlijnen worden ingezet ten behoeve van de doorontwikkeling van het aanwezige personeel. Donker biedt via haar Donker Academy een grote diversiteit aan opleidingsmogelijkheden aan opdat haar medewerkers zichzelf blijvend kunnen ontwikkelen. Donker biedt hiermee een belangrijk instrument aan om een lerende omgeving te kunnen garanderen.     

 

Hoveniers aan het werk
Omhoog