Groene Gids

 

We willen mens en natuur met elkaar verbinden door als partner van de natuur een inspirerende, circulaire en gezonde leefomgeving te creëren die bijdraagt aan herstel van biodiversiteit en omgang met het veranderende klimaat.

Hiermee oogsten we waarde en welzijn voor ons allemaal. Want wanneer wij goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur goed voor ons.

In lijn met deze missie heeft Donker Groep een duurzaamheid programma opgesteld. In 2035 willen we volledig duurzaam en circulair zijn.

We hebben hiervoor 4 thema’s gedefinieerd:

 

Esther Wierda-Kruiper, manager duurzaamheid en circulariteit binnen Donker Groep

 

Esther Wierda-Kruiper, manager duurzaamheid en circulariteit Donker Groep. 

1. Natuur inclusief


Doel 2035
Wij stellen de ecologie centraal waardoor onze diensten een positieve bijdrage leveren op de biodiversiteit:

 • We brengen geen schadelijke stoffen in de natuur
 • Beheer zonder chemische onkruidbestrijding
 • 100% biologische plantmateriaal

We passen ecologisch beheer toe, met onder andere:

 • Inheemse, gebiedseigen, bij- en insect vriendelijke beplanting
 • Met gesloten nutriënten kringloop
 • Duurzaam grond beheer, zonder kunstmest en veen
Hovenier strooit mestkorrels

Ontwerpen met plantvoorstellen die getoetst worden door plantexpert of ecoloog (op o.a. biologisch plantmateriaal, inheemse- en insectvriendelijke beplanting).

 

Beheer zonder chemische onkruidbestrijding. 

NL Green Label wordt gebruikt als tool voor duurzaam ontwerp. Hiervoor zijn in 2020 5 medewerkers opgeleid. Bij 25 projecten is de NL Green Label scan uitgevoerd.

 

Er is 2% biologisch plantmateriaal ingekocht.

 

2. Klimaat adaptief

 

Doel 2035

 • Klimaat adaptief werken volledig onderdeel maken van onze bedrijfsvoering

Status 2021

 • In de NL Green Label scan wordt klimaat adaptief ontwerp getoetst
 • Dit doel werken wij in 2022 verder uit.
3. Circulair


We gebruiken uitsluitend hernieuwbare en/of gerecyclede materialen. Daarnaast zien we onze afvalstromen als grondstoffen. Grondstoffen voor nieuwe materialen en grondstoffen voor nieuw leven. Sinds jaar en dag worden onze groene reststromen verwerkt tot keurcompost en daarmee voedingsstof voor nieuw leven.

Doel 2035
Reststromen zijn grondstoffen met hoogwaardige toepassing (hergebruik, recycling, compostering). 0 kg afval naar verbranding en energie (absoluut)

 • Afval gereduceerd: -25%             
 • Afval naar verbranding: 0%
 • Afval naar energie: 0%
 • Afval naar recycling: 25%
 • Afval naar hergebruik: 50% (van totaal)

 

 

Status 2021
Ingaande materialen en bestemming van reststromen

Status circulariteit binnen Donker Groep
4. CO2 neutraal


Op de CO2 balans bij Donker Groep staat zowel de opslag als de uitstoot van broeikasgassen. In Scope 1 en 2 brengen we de emissies van brandstof- en energie verbruik in kaart. In Scope 3 kijken we naar de emissies in de keten. Als groen bedrijf houdt Donker Groep ook veel CO2 vast en slaan we CO2 op. Door de houtachtige beplanting die we aanleggen en beheren en de groene afvalstromen die we verwerken tot compost. We zijn in 2021 begonnen deze CO2 opslag in kaart te brengen zodat we een compleet beeld krijgen van de gehele CO2 balans.


Doel 2035

 • Netto balans: 0 kg CO2 equivalent
 • Scope 1+2: 0 kg CO2 equivalent

Status 2021

 • 11.555 kg CO2 equivalent
 • CO2 uitstoot
  Scope 1+2: 5.428 kg CO2 equivalent
  Scope 3: 12.409 kg CO2 equivalent
 • CO2 opslag
  Groen recycling: 6.282 kg CO2 equivalent
Omhoog