Medewerkerstevredenheid


Donker heeft 13 kernwaarden gedefinieerd die gezamenlijk het Donker DNA vertegenwoordigen en als zodanig herkenbaar voor al haar medewerkers is.


De kernwaarden uit het Donker DNA zijn in 2021 middels een digitale enquête uitgezet richting al haar medewerkers. De uitkomsten zijn gedeeld met de organisatie en worden interactief gepresenteerd richting de afzonderlijke vestigingen en afdelingen van Donker. Vervolgens zullen er periodiek verdiepingssessies plaatsvinden waarin een aantal kernwaarden worden behandeld.

Vanuit de uitkomsten zullen aanvullende acties en specifieke programma’s worden geïnitieerd gericht op het behouden van de onze gezamenlijke waarden. We gaan verder met de ontwikkeling van de gedragscomponenten en willen daarmee het veiligste groene bedrijf van Nederland zijn.

Tevreden medewerker
Omhoog