Personeel


Het personeel kan als belangrijk kapitaal van Donker worden beschouwd en in alsmaar krapper wordende arbeidsmarkt is het werven, behouden en ontwikkelen van haar personeel van het grootste belang.

Onderdeel 2021 2020
Personeel dienstverband Donker 705 708
Inleenuren extern personeel 386.058 341.163
Verzuimpercentage 4,47% 5,09%


In 2021 is het personeelsbestand van Donker op nagenoeg hetzelfde niveau gebleven als in het voorafgaande jaar 2020. In de huidige krappe arbeidsmarkt is Donker er evenwel in geslaagd om kwalitatief opgeleide personeelsleden aan haar binden. Het personeelsbestand bestaat voor ongeveer 80% uit medewerkers met een vast dienstverband en de overige 20% heeft een dienstverband voor bepaalde tijd.

Wederom was er in 2021 zeer veel aandacht nodig voor de gezondheidssituatie van de personeelsleden in verband met de voortdurende Coronapandemie. Het creƫren van een veilige en gezonde werkomgeving stond daarbij voorop. Met alle inspanning en genomen voorzorgsmaatregelen werd in 2021 een verzuimpercentage 4,47% gerealiseerd. De meldingsfrequentie bedroeg 0,86.

Hoveniers in het groenonderhoud
Hovenier in gesprek met klant
Hoveniers poseren voor de camera
Omhoog