Veiligheid


Van aandacht voor veiligheid naar het continu bewust zijn van veilig gedrag draagt bij aan onze Donker ambitie richting nul ongevallen.

Onderdeel 2021 2020
IF-frequentie (frequentiegraad) 5,02 5,88
Aantal IF-gerelateerde arbeidsongevallen 8 10


In 2021 is heeft Donker de bevestiging ontvangen dat ze op trede 3 van de Safety Culture Ladder staat.  De IF frequentie van 2021 is 5,02 en een daarmee hebben we een daling van 15% op de IF frequentie en een daling van 20% op het aantal ongevallen t.o.v. 2020.

Veiligheid stond altijd al hoog op de agenda en basis veiligheidsaspecten zoals; materieel, hulpmiddelen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen en kennis en kunde van de medewerkers zijn goed voor elkaar.

Door aanvullend aandacht te besteden en specifieke programma’s  te ontwikkelen op het gebied van gedrag en houding van alle medewerkers binnen de organisatie hebben we veiligheid naar een nog hoger niveau gebracht. We gaan verder met de ontwikkeling van de gedragscomponenten en willen daarmee het veiligste groene bedrijf van Nederland zijn.

Johan Lentz, verantwoordelijk voor veiligheid binnen Donker Groep


Johan Lentz; Manager kwaliteit, veiligheid en risicomanagement 

Omhoog