Donker Academy

Opleidingsinstituut Donker Academy richt zich op het ontwikkelen en versterken van de competenties binnen alle geledingen van ons bedrijf. Daarnaast promoot de Academy ons vak en ons bedrijf richting het onderwijs en op beurzen. In 2022 is de rol van teamlead aan de Academy toegevoegd. Dit houdt in dat de Academy meer lijn aanbrengt in haar taken en verder professionaliseert.

In 2022 startte de Academy met het in beeld brengen van de functievereisten en opleidingswensen van onze medewerkers. Dit biedt ons goed zicht op de trainingsnoodzaak, -inhoud en -planning. Hierop stemmen we ons aanbod af dat bestaat uit motiverende en uitdagende opleidingen op vaktechnisch gebied of voor de persoonlijke groei. Deze opleidingen en programma's ontwikkelen we zelf (verder) of kopen we in. De Academy-activiteiten die in 2022 en 2023 verder verbeterd en ontwikkeld worden zijn onder meer:

- Aansluiten bij events en open dagen
- Gastcolleges en excursies bij groenonderwijs
- Professionaliseren van inwerkprogramma’s
- Trainingen en coachtrajecten verzorgen

Charlotte van der Steen, hovenier Donker Groen
Charlotte van der Steen, hovenier Donker Groen

Terugblikkend was 2022 het jaar waarin twee belangrijke ontwikkeltrajecten startten, namelijk: Leiderschapsontwikkeling voor alle leidinggevenden en het SWITCH-opleidingstraject waar zij-instromers hun aankomend hovenierspapieren behalen.

Beide programma's zijn zeer succesvol. Het leiderschapstraject continueert in 2023 en de nieuwe, enthousiaste SWITCH-groep maakt momenteel goede vorderingen. De komende jaren maakt Donker Academy de investeringen in geld en tijd inzichtelijker en formuleren we kritische prestatie indicatoren (KPI's). Denk aan het meten van: de opleidingsgraad van onze medewerkers, budgetten en tevredenheid over opleidingen. De Academy vertaalt de KPI's echter het liefst als: keep people interested, informed and inspired. 

Omhoog