Voorwoord

Donker Groep draagt voor huidige en toekomstige generaties actief bij aan een gezond klimaat. Dat is goed te vergelijken met hoe bomen functioneren: CO2 opnemen, biodiversiteit bevorderen, water en lucht zuiveren, mensen blij maken en beter laten functioneren. De ondergrondse samenwerking tussen bomen is indrukwekkend! Schimmeldraden vormen een prachtige infrastructuur die wortels van verschillende bomen met elkaar verbinden. Bomen gedijen in gemeenschappen die draaien op samenwerking.

Ons fundament bestaat net zoals bij bomen uit samenwerking en verbinding. Denk maar aan ons Donker DNA dat ons verbindt en waarmee wij verankerd zijn. En denk aan de mogelijkheid voor alle medewerkers om medeaandeelhouder te zijn. Of denk aan hoe we steeds meer functioneren vanuit ketenbesef waarbij elk (innovatief) stapje telt en iedereen nodig is om de wereld te verduurzamen.

Samen gaven we in 2022 met onze grijze cellen en groene vingers enthousiast invulling aan de groene en gezonde leefomgeving. De kracht en overlevingsdrang van de natuur inspireert en sterkt ons daarbij dagelijks. Landelijk werkzaam en uitgegroeid tot een grote top-3 speler behouden we de kenmerken van een familiebedrijf: we creëren waarde op de lange termijn omdat we denken in generaties. Vanuit onze dertig locaties blijven we ook in 2023 lokaal geworteld en persoonlijk betrokken bij en voor al onze stakeholders.

Samen duurzaam sterk!


Directie Donker Groep
Anja Kanters, Klaas Kiekebos, Niels Spuij

 

Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep
Anja Kanters, algemeen directeur Donker Groep
Governance

In 2023 treedt Anja Kanters terug als algemeen directeur, zij blijft de komende jaren nog verbonden als (prioriteit)aandeelhouder en voorzitter van Stichting Medewerker Participatie Donker Groep. Per 1 juli 2023 nemen de huidige directieleden Klaas Kiekebos en Niels Spuij de leiding over. De gefaseerde overgang van drie- naar tweehoofdig directieteam is mogelijk vanuit stabiliteit en dankzij een goede bezetting op cruciale posities binnen directieteam, divisiestructuur en hoofdkantoor.

Vanaf 1 april 2023 versterkt een driehoofdige raad van commissarissen de governance. Enerzijds als toezichthouder op Donker Groep en directie, anderzijds als inspirerend klankbord. Met al deze solide bouwstenen staat Donker Groep als een huis: we bestendigen het Donker DNA, de bedrijfsvoering en onze duurzame toekomst.

Donker DNA

We zijn met elkaar verbonden in onze bedrijfsstructuur en in onze identiteit: het Donker DNA. In dit DNA ligt de waarde van ons bedrijf, naast onze producten en diensten. Aan het Donker-DNA draagt iedereen bij en daarbinnen leren we ook van elkaar. Het is een inspiratiebron voor ons dagelijks handelen en toont zich in wat we meegeven aan elkaar en aan anderen.

Circulariteit
Omhoog