Groene Gids

 

Duurzaamheid zit in ons DNA, als organisatie willen wij in 2035 100% duurzaam en circulair werken. Op zo’n bijzondere en grote reis ben je tegelijkertijd leerling en leraar, als groene gids hebben we veel te bieden en samen veel te leren. We zien het als een beweging van groen herstel die niet te stoppen is, ook niet door een Coronavirus- en economische dip. Sterker nog, een biodiverse wereld maakt ons allemaal weerbaarder.

 

De duurzaamheid van onze eigen bedrijfsvoering is belangrijk voor ons maar de grootste impact bereiken we met projecten voor onze klanten. En daarnaast is de rol van de overheid als launching customer en regelgever van belang. Ik denk dat voor een echte groene economie de milieukosten op de juiste productieplek moeten worden meegeteld en dat producten en niet de arbeid zwaarder belast moet worden. Op die ontwikkeling wachten we niet want elke dag kunnen we stappen zetten.

Geen woorden maar daden

Vaak is doen ook de beste manier van denken. Wij willen meer doen en gaan onze circulaire ontwikkeling versnellen met extra man/vrouw kracht. We zoeken een gedreven aanjager en ontwikkelaar die duurzame innovatie stimuleert, circulaire businessmodellen ontwikkelt, meedenkt bij klantoplossingen en ons helpt met de interne transitie. Deze topper wordt de leider van ons ‘management team duurzaamheid’, een kernteam samengesteld uit mensen (deeltijd) uit onze organisatie die intrinsiek gemotiveerd zijn. En als je denkt WAUW, deze vacature is op mijn lijf geschreven … laat van je horen!

 

We brengen duurzaamheid van idee naar praktijk en gaan ook de meetbaarheid van de positieve effecten verder ontwikkelen want wij vinden dat cijfers overtuigen. Uiteraard zetten wij ons  boerenverstand en ons gevoel niet buiten spel, dat blijft een prima leidraad om te verduurzamen als iedereen elkaar oprecht en positief kritisch blijft bejegenen.

''We zoeken een gedreven aanjager en ontwikkelaar die duurzame innovaties stimuleert en circulaire businessmodellen ontwikkelt’’

Koersvast

We snappen dat niet alle klanten ons daarin meteen kunnen of willen volgen, wij beseffen terdege dat voor hen hier keuzes en tijdspaden aan ten grondslag liggen, maar ook wij hebben onze keuze gemaakt. Kort geleden een mooi voorbeeld waarin wij onze verantwoordelijkheid hebben genomen toen het verbod op pesticiden (o.a. glyfosaat) werd opgeheven door de rechtbank waardoor overheden en bedrijven dit weer mogen gebruiken. Samen met 3 grote collega-bedrijven hebben wij aangegeven, nu niet en nooit niet, opnieuw tot chemische onkruidbestrijding over te gaan.

 

Vanuit ons commitment hebben we overheden en andere groenbedrijven tot hetzelfde opgeroepen. Want met chemische middelen een optimaal beeld creëren van schone straten lijkt aantrekkelijk, maar is voor milieu, mens en dier schadelijk. Er verdwijnt namelijk bijna 90% van het bodemleven. Met regen trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Mens en dier drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.

 

Wij gebruiken alternatieven voor onkruidbestrijding en nog beter, door de juiste soorten aan te leggen wordt onkruid onderdrukt en … onkruid kan ook mooi zijn. Toekomstgericht handelen heeft impact op het beter achterlaten van onze wereld. Met duurzame oplossingen bepalen wij de toekomst.

'Voedsel, veiligheid, voortplanting en vocht, als één van de vier ontbreekt, ontbreekt het aan biodiversiteit'

Integrale aanpak

Met onze drie divisies, Donker Design, Donker Groen en Donker Interieur werken wij integraal; vanaf idee tot ontwerp, realisatie en langjarig beheer. Maar integraliteit vanuit circulair denken is veel breder en maakt de cirkel pas echt rond.

 

Het grootste duurzame systeem op aarde … is de aarde! Systematisch, integraal denken is onlosmakelijk verbonden aan verduurzaming, daarom richten wij ons ook breed op zowel de binnen- als de buitenruimte. En kort en krachtig zijn dan de vier V’s voorwaardelijk in het systeemdenken voor oplossingen: voedsel, veiligheid, voortplanting en vocht. Zij kunnen niet zonder elkaar, als één van de vier ontbreekt, ontbreekt het aan biodiversiteit.

 

Voor onze klanten hebben wij een duurzaamheidsscan ontwikkeld om vanuit een QuickScan te beoordelen hoe duurzaam en biodivers hun zakelijke omgeving is. Op deze manier nemen we hen mee op onze bijzondere reis. Deze QuickScan bieden we kosteloos aan en soms kun je met kleine omvormingen een groot milieueffect verkrijgen; mooie ontwikkelingen samen met de klant.

 

Graag wil ik afronden met iets moois uit de natuur als voorbeeld van circulariteit: momenteel werken we in ons ‘Donker LAB’ aan een prachtige plantenbak van mycelium oftewel de schimmeldraden van paddenstoelen. En wat een ingenieus materiaal is dat! Daar kunnen we vast nog meer van maken!

 

 

Anja Kanters

Algemeen directeur Donker Groep

 

 

 

Uit de praktijk

  • Euvelgunne Groningen; verzorgen ontwerp en aanleg van innovatieve waterretentie per bedrijfslocatie. Hiermee wil gemeente Groningen met een bedrijventerrein een uithangbord vormen. Stimuleren van biodiversiteit op dit bedrijventerrein. Elke locatie dus uniek, een echt ‘Living Lab’.
  • Gemeente Almere; omvormen van traditionele speeltuinen naar hun nieuwe visie op speelgebied. Circulaire en duurzame speeltuinen: meer gericht op natuurlijk spelen. Daarnaast ontwikkelen we samen met hen paspoorten en een marktplaats voor gebruikte materialen.
  • Loskade Groningen; samen met Van Wijnen is een proeftuin opgezet voor een circulaire wijk. Hierin worden woonconcepten getest op basis van circulaire materialen en constructies bij steeds tijdelijke huurders. Donker verzorgde hier de buitenruimte met o.a. biologische beplanting, wateropvang, wormenhotel, circulaire bestrating en verlichting.
ING Amsterdam
  • ING Hoofdkantoor Cedar; opstellen beplantingsplan inclusief meubilair ten behoeve van de locatie Haarlerbergpark Amsterdam. Uitgangspunten o.a. het toepassen van biologische beplanting en ontwikkeling van circulaire afvalbakken.
  • ABN AMRO CIRCL; het ontwerpen, aanleggen en beheren van een circulaire tuin: biologische beplanting, hergebruik materialen, waterretentie, remontabele stalen profielen.
  • Achmea duurzame omvormingen;  naar aanleiding van onze QuickScan werden ze bij Achmea zo bewust en enthousiast dat we meteen opdracht kregen voor allerlei terreinomvormingen om veel biodiversiteit te creëren.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 0515 41 73 25

 

Omhoog